Ozimná pšenica tvrdá

LUNADUR

Exportná stálica v úrodnosti a v kvalite

 • dobre odolná vyzimovaniu
 • výškou úrody a kvalitou vyniká v rôznych oblastiach a ročníkoch
 • známa svojimi čiernymi osinami, perfektnou HTS, HLV a sklovitosťou
 • vysoký obsah proteínov a sklovitosť dopĺňa špičková výmeľnosť krupice

Popis

LUNADUR je pestovateľmi aj spracovateľmi dlhodobo najžiadanejšia
tvrdá ozimná pšenica. Má najlepšiu plasticitu a odolnosť
proti vyzimovaniu. Odroda je stredne vysoká s dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Zrno má vysokú HTZ 50 -55 gramov,
vysoký obsah proteínov. Dlhodobe dosahuje špičkovú sklovitosť.
Pri spracovaní poskytuje optimálne množstvo a kvalitu krupice.
Dobré úrody dosahuje aj v suchších oblastiach, kde často
navyšujeme výsevky. V podmienkach meniacej sa klímy,
potvrdila svoju vysokú plasticitu a obľúbenosť pestovania.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: BB
  • Doporučený termín sejby: od 30.septembera - do 25. októbra
  • Odporúčaný výsevok: 300 - 330 zŕn/m2