HRACH SIATY KŔMNY / PELUŠKA

SIRIUS

Vysoká úroda zelenej hmoty

SIRIUS má šedozelené zrno s vysokou HTZ. Dobre potláča buriny.

Vysoká úroda zrna, zelenej hmoty a bielkovín.

v krátkosti

  • výborná ako predplodina a prerušovač v osevnom postupe
  • obohacuje pôdu o dusík
  • tolerantná proti múčnatke

ukazovatele

Doporučujeme na pesovanie: 90 - 100 zŕn/m2, 180 - 210 kg/ha