ĽAN OLEJNÝ

LIRINA

Olejnatosťou sa vyníma

Má vysoký úrodový potenciál s veľmi vysokým obsahom oleja. Medzi pestovateľmi obľúbená ako plastická, kompenzačná odroda pre všetky pestovaľské oblasti.

v krátkosti

  • stredne skorá odroda
  • stredne rýchly počiatočný vývoj
  • stredne vysoká a stredne odolná proti poliehaniu
  • v nevýhodných podmienkach a ročníku mierne citlivá na múčnatku
  • dosahuje nižšiu HTS

ukazovatele

Doporučujeme na pesovanie: 450 - 550 semien/m2, 60 - 70 kg/ha