Facélia vratičolistá

MIRA

Včely ju milujú

Vysieva sa v priebehu celej vegetácie a za krátke obdobie vyprodukuje veľké množstvo zelenej hmoty-potláča buriny.

v krátkosti

  • obohacuje pôdu o organickú hmotu čím zlepšuje biológiu pôdy
  • zlepšuje štruktúru pôdy, ľahko sa rozkladá, stonka nedrevnatie
  • má fytosanitárne účinky
  • rýchlo si osvojuje vlahu bohatým vetvením koreňových vlásočníc
  • je medonosná rastlina, vhodná do letných miešaniek – na mulčovanie
  • vhodná je do suchých oblastí, neprezimuje - vymŕza

ukazovatele

Doporučujeme na pesovanie: na zelené hnojenie - 10-15kg/ha