POHÁNKA OBYČAJNÁ

ŠPAČINSKÁ

Náš slovenský multitalent

Jednoročná, dvojklíčnolistá, cudzoopelivá, hmyzoopelivá, teplomilná rastlina, veľmi citlivá na neskoré jarné mrazy.

Vytvára kolovitý málo rozkonárený koreň. Stonka je silná, hranatá, dutá, rôznej výšky, môže dorásť až do 1,0 m, sfarbenie stonky je červeno ružové, bordové až do fialova.

v krátkosti

  • je dobrou predplodinou, má fytosanitárny účinok
  • doporučuje výsevok až 60 kg.ha-1 do úzkych riadkov (0,125m) kvôli potlačeniu burín
  • termín sejby závisí od teploty pôdy, minimálne 7 – 8 ºC koncom apríla až do polovice mája
  • trojaké využitie
  • . ako potravina na krúpy a múku
  • . na výrobu rutínu vo farmácii
  • . ako medziplodina potláča zaburinenosť a znižuje výpar vody, s neskorším medonosným účinkom v zmesiach s označením ako vymŕzajúca medziplodina
  • vegetačná doba v závislosti od odrody, doby sejby, priebehu počasia je v rozsahu 80 – 120 dní
  • pri nevhodnom pestovaní ako medziplodina dokáže rýchle dozrieť a po vysemenení pôsobí zaburiňujúco

ukazovatele

súčastné vedenie

60-80kg/ha do miešaniek, alebo 150-300 nažiek/m2