FAO 370

ARTENYO

Skorou úrodou predstihne neskorých

Od r. 2016 žiari výsledkami úrod a patrí k najrýchlejšie dozrievajúcim hybridom v segmente.

Körner Mais

V praxi výrazne prekonáva úrodami zrna neskoršie hybridy. Rýchle uvoľnené listene na šúľku garantujú DRY DOWN a tým zanedbateľné náklady na sušenie. Rýchlym vývinom na jar vytvára vysoké vitálne porasty, s ohľadom k skorosti až robustné.

v krátkosti

  • skorosť zberu a rýchle dozrievanie zrna minimalizujú choroby klasu
  • dobre opelené klasy ponúkajú 16-18 radov zrna
  • na hlbokých a humóznych pôdach tvorí pri strednej HTZ až 36 zŕn v rade
  • dobrým zdravotným stavom eliminuje sklon porastov k poliehaniu
  • kombinácia vitálnych vlastností ho predurčuje pre pestovateľov, kde sa pestuje intenzívne a efektívne

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 370

súčastné vedenie

• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha