FAO 300

COSMINO

Silážovať viac a kvalitnejšie

Vylepšený skorý trojlíniový hybrid na vysokú produkcie siláže najvyššej kvality.

Biogas Mais Silo Mais

Vysoké porasty až 3,2m s vysoko nasadeným klasom garantujú najvyššie úrody zelenej hmoty a sušiny. Koncentrácia využiteľnej energie a dobrý zdravotný stav rastliny zvýrazňujú kvalitu siláže, obzvlášť v prepočte na produkciu mlieka na hektár. Vynikajúci stay green poskytuje dlhé obdobie na silážovanie, čo privítajú aj pestovatelia s väčšími plochami pre veľké chovy a GPS.

v krátkosti

  • má rýchly počiatočný vývoj

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: FAO 300

súčastné vedenie

• lepšie podmienky: 80 000 - 85 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 70 000 - 80 000 rastlín/ha