FAO 360

ESTEVIO

Dynamika prekonáva sucho

Zrnový hybrid, vyznačujúci sa rýchlym vývinom na jar. Úrodné klasy diferencuje so 16-18 radmi zŕn.

Opti Plus Körner Mais

Vyniká pevným a nepoliehavým steblom, odoláva prívalovým búrkam.

v krátkosti

  • dosahuje vyššie úrody aj v suchých podmiekach
  • dobre a rýchlo uzatvorené porasty excelentne tolerujú stres
  • rastliny vykazujú veľmi dobrú odolnosť proti chorobám stebla
  • dobre opelený šúľok tvorí až 36-38 zŕn v rade
  • pre dosiahnutie najvyšších úrod doporučujeme navýšiť výsevok o 10%

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 360

súčastné vedenie

lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha