FAO 230 | MEDZITYP

AMELLO

XXL v úrodnosti sušiny

Veľmi skorý dvojlíniový hybrid, ktorý vyniká v sortimente na siláž aj na zrno.

Biogas Mais Körner Mais Silo Mais

Vytvára bezkonkurenčne najvyššie rastliny, pričom vyniká veľmi rýchlym počiatočným vývojom. Vynikajúco toleruje chlad.

v krátkosti

  • porasty sú veľmi dobre odolné proti poliehaniu
  • tento atraktívny hybrid zdobí najvyššia úroda sušiny a najväčšia HTZ
  • excelentné agronomické parametre pri normálnej až vysokej hustote sejby dotvára 12-14 radov zrna v šúľku, s počtom zŕn v rade 36-40

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 230

súčastné vedenie

lepšie podmienky: 85 000 - 90 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 80 000 - 85 000 rastlín/ha

Profil druhu

Agronomické vlastnosti

Auswinterung

0.5