FAO 330 | DENT

ARDENNO

Profesionál, ktorý má potenciál

Vysokoúrodný, stredne skorý, jednoduchý hybrid, vhodný predovšetkým na produkciu zrna.

Opti Plus Körner Mais

Charakterizuje ho výborný zdravotný stav, zdravá listová plocha a nelámavé steblo. Rastlina má výborný DRY DOWN efekt, zrno rýchlo odovzdáva vodu, čoho výsledkom sú nízke náklady na zber a včasné uvoľnenie pestovateľskej plochy pre následnú plodinu.

v krátkosti

  • má rýchly počiatočný vývoj, je vhodný do intenzívnejších podmienok
  • vytvára kompaktné nepoliehavé porasty
  • je lídrom v úrodnosti zrna s najnižšou vlhkosťou

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 330

súčastné vedenie

lepšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha