FAO 500 | DENT

KING

Kráľovská trieda pre všetkých

Neskorý obľúbený hybrid kukurice využívaný na produkciu najkvalitnejšej siláže, následne aj metánu pre BPS.

Opti Plus Silo Mais

Má stredne rýchly počiatočný vývoj a veľmi dobrý celkový zdravotný stav zvýrazňuje vysoká odolnosť proti fuzariózam stebla.

 

v krátkosti

  • rastliny dosahujú štandardne výšku 360-380 cm, s pevným nelámavým a hrubým steblom
  • masívne a vysoko nasadené šúľky poskytujú vysoký podiel úrody zrna, vďaka mimoriadne dobrému opeleniu
  • úrody siláže, doba silážovateľnosti a potenciál produkcie mlieka a metánu prekračujú dlhoročne najvyššie parametre
  • stráviteľnosť a úroda sušiny je veľmi vysoká
  • mimoriadne vhodný pre najintenzívnejšiu agrotechniku

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 500

súčastné vedenie

lepšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 55 000 - 60 000 rastlín/ha