FAO 360 | DENT

FERARIXX WAXY

Vhodný do gastronómie

Excelentná kvalita zrna pre produkciu škrobu a krmív

Körner Mais Mus Mais Silo Mais

v krátkosti

  • dobrý zdravotný stav klasu s počtom 14 - 16 radov
  • vysoký obsah proteínov
  • vysoká odolnosť proti poliehaniu
  • vysoké úrody zrna a kvalitného škrobu

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 360

súčastné vedenie

lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha