FAO 390

ILLUSTRADO

Ilustrácia vynikajúcich vlastností

ILLUSTRADO je stredne skorý hybrid pre intenzívnu produkciu. Má pozvoľný počiatočný vývoj a dobrú odolnosť proti chladu.

Körner Mais

Vyniká výbornou toleranciou proti stresu zo sucha. Porasty sú stredne vysoké, bez sklonu k poliehaniu a lámavosti stebla. Kombinácia nižšieho vzrastu, spontánneho zosychania celej rastliny a nízko položeného klasu, radí tento hybrid k špičke v nízkych nákladoch na zber a následnú zaorávku pozberových zvyškov.

v krátkosti

  • z našich hybridov má najnižšie nasadený klas
  • výnimočne dlhý klas tvorí stredne veľké zrno až v 18 radoch
  • listene v šúľku sa včas oddeľujú
  • nízke porasty majú dobrý zdravotný stav
  • pri vysokej úrode nepoliehajú a steblá sú nelámavé
  • súlad týchto vlastností ho predurčuje aj do veternejších a stresových oblastí

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 390

súčastné vedenie

• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha