FAO 410 | DENT

HARMONIUM

Pre rôzne ročníky a lokality

Stredne neskorý, náš najpredávanejší zrnový hybrid, ktorý má veľmi rýchly počiatočný vývoj aj vďaka mohutnému koreňovému systému.

Opti Plus Körner Mais

Výnimočný zdravotný stav potvrdzuje odolnosťou proti fuzariózam šúľka a helmintosporióze.  Vytvára veľmi homogénne porasty, ktoré vynikajú nelámavým a nepoliehavým steblom až do najneskorších termínov zberu.

v krátkosti

  • zrno dosahuje HTZ 335 gramov, počet radov zrna na šúľku je 16 a viac
  • odovzdávanie vody zo zrna je rýchlejšie ako u skorších hybridov
  • na území celej EÚ patrí k najúrodnejším hybridom nielen v dobrých, ale aj menej vhodných podmienkach
  • vo všetkých hodnotených prejavoch je adaptabilný a harmonický, čím garantuje najvyššie úrody a zisk
  • v ponuke iba s insekticídnym morením Force 20 CS

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 410

súčastné vedenie

lepšie podmienky: 65 000 - 75 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha