FAO 200

MARCAMO

Aj oneskorená sejba rodí špičkovo

Veľmi rýchly počiatočný vývoj a špičková tolerancia proti chladu poskytuje využitie jednak do okrajových oblastí, ale aj na neskoré sejby po ozimnej raži zberanej pre GPS.

Biogas Mais Silo Mais

Aj napriek rýchlemu dozrievanie siláž má vysoký obsah ľahkostráviteľnej sušiny. Kvalitu siláže vytvára kombináciou vysokého podielu zrna a ľahko stráviteľného škrobu.

v krátkosti

  • skoro uzatvorené porasty rýchle vytvárajú optimálnu mikroklímu
  • steblo je pevné a nelámavé
  • v stresových podmienkach po zbere ozimnej raže doporučujeme navýšiť hustotu sejby
  • s ohľadom na nízke FAO je nutné dodržať termín zberu

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 200

súčastné vedenie

• lepšie podmienky: 95 000 - 100 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 90 000 - 95 000 rastlín/ha