FAO 360 | DENT

MULTIPEL

Multitalent v počte radov zŕn

Vyniká vysokým počtom radov zŕn v klase a aj tým dosahuje najvyšší úrodový potenciál vo svojej skorostnej skupine.

Opti Plus Körner Mais

Má dobrý počiatočný vývoj a dobrú odolnosť proti chladu, pričom vitálny a rýchle uzatvorený porast výborne toleruje stresu zo sucha. Porasty sú stredne vysoké, bez sklonu k poliehaniu a lámavosti stebla. V prípade kombinácie veľmi mokrého ročníka a dlhodobého nedostatku vzduchu v pôde dozrieva spontánne zosychaním celej rastliny.

v krátkosti

  • dobre opelené šúľky nasadzujú 30-36 zŕn v rade
  • stredne veľké zrno tvorí v 16 až v 22 radoch
  • listene v šúľku sa včas oddeľujú a zrno spoľahlivo odovzdáva vodu
  • neodporúča sa siať do ťažkej a studenej pôdy, kde má sklon k fuzáriám stebla

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 440

súčastné vedenie

lepšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha