FAO 350

PERACINO

Prepisuje rekordy skorých hybridov

Vysoko úrodný hybrid v stredne skorom zrnovom segmente.

Körner Mais Silo Mais

Veľmi dobre toleruje stres. Má stredne rýchly počiatočný vývoj, rastliny sú vyššieho vzrastu. Dobre opelené klasy, zdravé rastliny v každom ročníku upútajú najdlhšie zelenými listami v segmente.

 

v krátkosti

  • vyniká mimoriadne vysokou odolnosť proti fuzáriám stebla
  • zdravotný stav je nadpriemerný
  • tvorí pevné a nepoliehavé steblo, cenené aj pri neskorom zbere
  • jeho najvyšší úrodový potenciál vytvára 18-20 radov zrna v klase
  • rýchle odovzdávanie vody zo zrna predurčuje tento hybrid pre najintenzívnejšiu agrotechniku

ukazovatele

  • Stupeň zrelosti: 350

súčastné vedenie

• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha • horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha