MEDZIPLODINY

BODENFIT

ozdrav pôdu, ozdravíš klímu

Vymŕzajúca medziplodina, masívne zakoreňuje do viacerých pôdnych horizontov. Výrazne navyšuje obsah humusu. BODENFIT obsahuje viaceré plodiny zakoreňujúcie v rozdielnych hĺbkach ornice.

New

Obsahuje plytko koreniace MUNGO - Masňák habešský. Naopak, plodiny s hlbokým kolovitým koreňom akými sú SAFLOR - Požlť farbiarsky, melioračná reďkev FORZA dosahujeme okrem zlepšenej pôdnej štruktúry, aj zvýšenie obsahu humusu.

- ideálna predplodina pre kukuricu a sóju
- podporuje vznik mykorízy-symbiózy koreňov, pričom pôdne huby potláčajú patogény (fuzárie, verticílium a pod.)
- potláča buriny, čím znižuje náklady na herbicídy
- celkovo vylepšuje vodný a vzdušný režim a pôdnu úrodnosť

v krátkosti

  • 35% Vika siata jarná
  • 18% Sudánska tráva
  • 13% Ďatelina alexandrijská
  • 13% Ľan olejný
  • 8% Reďkev siata melioračná
  • 8% SAFLOR - Požlť farbiarsky
  • 6% Mungo - Mastňák habešský

ukazovatele

  • Čas výsevu: od júna – do 15. septembra

Doporučujeme na pesovanie: 30 kg/ha