Letná strnisková miešanka

WASSERGÜTE FRÜH

Medziplodina pre "všetky" termíny výsevu

Vhodná zmes do greeningu, pre všetky osevné postupy.

Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia k nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.

New

neobsahuje žiadnu plodinu z čeľade kapustovitých
dokonale prerušuje osevný postup pre kukuricu, cukrovú repu, sóju a olejniny, rastliny v tejto zmesi „nedrevnatejú“
ďatelina purpurová zlepšuje pôdnu štruktúru, púta vzdušný N, pre rastliny zprístupňuje v pôde viazaný fosfor
zlepšuje celkovú biologickú činnosť pôdy
miešanka znáša stres zo sucha, je ľahko zapraviteľná do pôdy
kladieme dôraz na jemne a plytko spracované osivové lôžko!

v krátkosti

  • Zloženie:
  • 25% Facélia vratičolistá
  • 75% Ďatelina purpurová - inkarnát
  • Plne vyhovujú legislatíve SR o pestovaní medziplodín podla usmernenia k nariadeniu vlady SR č. 342/2014 Z. z.

ukazovatele

  • Čas výsevu: od zač. júla – do 5. augusta

Doporučujeme na pesovanie: 10 - 12 kg/ha