MEDZIPLODINA S PREVAHOU DUSÍK VIAŽÚCICH RASTLÍN

NITROFIT

Zásobáreň dusíka pre pôdu

 • zmes spoľahlivo vymŕza, obohacuje pôdu o mikroorganizmy, láka dážďovky
 • je odolná suchu, potláča buriny, melioračne znižuje utláčanie pôdy do hĺbky
 • zlepšuje pôdnu štruktúru, sprístupňuje živiny z pôdnej zásoby
 • púta vzdušný dusík, šetrí náklady, podporuje mykorízu rastlín

Popis

Peluška a hrachor pútajú vzdušný dusík vďaka symbióze, zároveň zlepšujú pôdnu štruktúru a odstraňujú pôdnu únavu. Rôznorodosť garantuje obsah 6 druhov a 4 čeľadí poľných kultúr. Popri vzdušný N pútajúcej peluškď sa v zmes nachádza hrach, jarná vika, ďatelina alexandrijská, melioračná reďkev Forza, požlť farbiarsky, mastňák habešský, sudánska tráva.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 20 kg
  • Doporučený termín sejby: jún-zač. augusta
  • Hnojenie: hnojenie nie je potrebné
  • Odporúčaný výsevok: 60 kg/ha