Ovos siaty plevnatý jarný

PROKOP

S ním prichádza pokrok

Odroda vyšľachtená na SLOVENSKU, NPPC - VÚRV Piešťany, VŠS Vígľaš Pstruša, reg. 2011.
Dosahuje nadpriemerné úrody zrna.

Plevnatý žltozrný typ, metlina je veľmi dobre ozrnená. Feľmi skoro dozrieva čím je vhodná do zemiakovej a horskej výrobnej oblasti. Vytvára stredne vysoké nepoliehavé porasty, nevyžaduje morforeguláciu, iba pri prehnojení nad 80 kg N vo veľmi vlhkom ročníku.

v krátkosti

  • plastická odroda, s rovnomerným dozrievaním zrna a slamy
  • zdravotný stav má dobrý a je tolerantnejšia na fuzariózy
  • má dobrú odolnosť proti chorobám
  • HTZ je vyššia / 34-38g /, zrno má vysokú objemovú hmotnosť, s vysokým podielom predného zrna, plevnatosť zrna je stredná
  • insekticídne ošetrenie doporučujeme pri 2. generácii zunčavky jačmennej

ukazovatele

Doporučujeme na pesovanie: 500-550 zŕn /m², 175-185kg / ha