Pšenica tvrdá - ozimná

ELSADUR

Získate kvalitu

Skorá odroda tvrdej pšenice. Vysoký obsah proteínov a žltého pigmentu ju predurčujú pre výrobu bezvaječných cestovín. Pádové číslo je stabilné, sklovitosť nadpriemerná a výťažnosť krupice a žltého pigmentu je vysoká.

Zrno má vysokú HTZ. Vďaka nižšiemu vzrastu je dobre odolná proti poliehaniu. Vyžaduje kvalitnú predplodinu, optimálnu predsejbovú prípravu pôdy a veľmi skorý termín sejby /najneskôr do 10. októbra/. Dobré úrody dosahuje aj v suchších podmienkach. Má veľmi dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej a priemernú odolnosť proti virózam, nižšiu odolnosť proti múčnatke, septóriám a hrdzi pšeničnej. Odrody tvrdej pšenice sú všeobecne náchylnejšie na klasové fuzáriá ako mäkká pšenica. Vo vlhkom a teplom období počas kvitnutia odporúčame cielené ošetrenie proti fuzariózam klasu, /BBH 61-69/ špičkovými fungicídmi.

v krátkosti

  • skoro dozrieva
  • vysoko úrodná
  • dobrá odolnosť proti prerastaniu
  • pri kvalitnej agrotechnike určite vynikne
  • vysoký obsah žltého pigmentu
  • dobrá tolerancia k chorobám

ukazovatele

  • Čas výsevu: od 25. septembra - do 10. októbra

Doporučujeme na pesovanie: 370-400 zŕn/m2