TRITICALE

TRIBONUS

Dobré až trikrát

Ozimná odroda triticale TRIBONUS preukázala v odrodových skúškach AGES výnimočnú kombináciu troch vlastností: najvyšších úrod, odolnosti proti vyzimovaniu a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu.

Táto stredne skorá a vzrastom krátka odroda oplýva dobrým zdravotným stavom a vysoká úroda zrna dosahuje aj vysokú hektolitrovú váhu. Pri intenzívnom pestovaní dosahuje vysokú efektívnosť zhodnocovania N-hnojenia (obsah proteínov v zrne).

v krátkosti

  • poskytuje enormnú úrodu zrna
  • výnimočná odolnosť proti vyzimovaniu
  • nízka a odolná proti poliehaniu
  • dobrý zdravotný stav
  • vhodné pre intenzívnu produkciu

ukazovatele

  • Čas výsevu: od 20. septembra - do 31. októbra

Doporučujeme na pesovanie: 260 - 420 zŕn/m2