Ozimný jačmeň - dvojradový

LENTIA

Štýlový klas aj úroda

 • veľmi zdravý listový aparát
 • patrí medzi vysokoúrodné a nepoliehavé kŕmne odrody
 • vyniká slabým sklonom k lámavosti klasu a stebla
 • má vysoký úrodový potenciál, veľmi vysokú HTZ a podiel zrna nad 2,5mm

Popis

Dvojradová odroda LENTIA kombinuje vo veľkom štýle vysokú
úrodnosť doplnenú veľkým zrnom. Pútavo dlhé klasy a krátky
vzrast stebla spája so stredne neskorou zrelosťou. Pre všetky
oblasti pestovania dosahuje najvyššie ohodnotenie. Obľúbenosť
u pestovateľov si získala vitalitou rastu a tým aj vhodnosťou pre
neskoršie termíny sejby.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 30 kg | BB: 1.000/500 kg , balenie vo vreciach a 500 kg BB nahlásiť čo najskôr
  • Doporučený termín sejby: 25. september - 10. november
  • Odporúčaný výsevok: 320 - 360 zŕn/m2

  PROFIL ODRODY

  Sklon k napadnutiu hubovými patogénmi
  Hnedá škvrnitosť jačmeňa
  4 nízka až stredná
  Agronomické vlastnosti
  Sklon k poliehaniu
  3
  Kvalita 
  Hektolitrová váha-HLV
  5 stredná

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov