Ozimný jačmeň - 6 radový

MICHAELA

Tá čo ju chce každý aj do búrky!

 • poskytuje vysoké úrody vo všetkých oblastiach
 • krátka vzrastom a spoľahlivá stabilitou porastu - nepoliehavá
 • vyniká zdravotným stavom

Popis

MICHAELA je 6-radová stredne skorá odroda ozimného jačmeňa
na kŕmne účely s nízkym vzrastom. Dosahuje vysoké úrody a
vyniká mimoriadnou odolnosťou proti poliehaniu. Zdravotný
stav upúta výbornou odolnosťou proti škvrnitostiam. Uprednostňuje
skoršie termíny sejby a miernejšiu klímu s možnosťou
optimálneho vývoja do zimy. V slabých ročníkoch a horších
podmienkach dosahuje mierne nižšiu hektolitrovú váhu.

  AGROTECHNIKA

  • Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 10. október
  • Odporúčaný výsevok: 280 - 310 zŕn/m2

  PROFIL ODRODY

  Agronomické vlastnosti
  Lámavosť klasu
  5 stredná

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov