Ozimná pšenica-bezosinatá , pekárenská kvalita A

BALITUS

Krátka, skorá, úrodná

 • potravinárska kvalita A
 • výborný zdravotný stav
 • vynikajúca odolnosť proti poliehaniu a vymŕzaniu aj v extrémnych podmienkach búrkového počasia
 • 1. dávku regeneračného hnojenia N doporučujeme čo najvyššiu

Popis

BALITUS v každom ročníku vyniká nadpriemerným úrodovým
potenciálom. Táto skorá bezosinatá potravinárska pšenica
poskytuje pekárenskú kvalitu A (4), avšak úroda dosahuje vždy
vyšší obsah proteínov a mokrého lepku. Pekárska kvalita je
napriek vysokým úrodám vyššia, s vyšším pádovým číslom,
stredným sedimentačným číslom a vyššou hektolitrovou váhou.
Má veľmi dobrú odolnosť proti prerastaniu zrna. BALITUS je
odroda s krátkym steblom, výnimočne odolná proti poliehaniu
aj vo veterných oblastiach. BALITUS má výbornú mrazuvzdornosť
a odolnosť proti listovým aj klasovým chorobám. Úrodu
tvorí hustotou porastu. Preto vyžaduje navýšiť výsevok a odmení
sa vysokým počtom zŕn v klase s vyššou HTZ. Táto plastická
odroda je vhodná hlavne pre stredné a suchšie oblasti pestovania
s dobrou pôdou a najvyššou intenzitou hnojenia dusíkom.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: BB
  • Doporučený termín sejby: od 1. októbra - do 5. novembra
  • Odporúčaný výsevok: 350 - 470zŕn/m²

  PROFIL ODRODY

  Sklon k napadnutiu hubovými patogénmi
  sklon k napadnutiu-Hrdza pšeničná
  8 silná až veľmi silná

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov