Ozimná pšenica tvrdá

DIADUR

Poznačte si ma - úrodnejší a kvalitnejší

 • Atraktívne mlynárenské parametre
 • najvyššia HTS
 • výnimočná sklovitosť
 • najvyššia výmeľnosť krupice

Popis

Poskytuje najvyššie úrody a kvality v sortimente.
Stredne skorá, so skorým klasením a stredne vysoká. Zrno má vysoký obsah bielkovín a vďaka skoršiemu klaseniu, dlhšiemu obdobiu nalievania dosahuje najvyššiu HTS . Odroda má vylepšenú odolnosť proti poliehaniu .

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: BB
  • Doporučený termín sejby: od 25. septembra – do 20. októbra
  • Odporúčaný výsevok: 320–350 zŕn/m²

  PROFIL ODRODY

  Agronomické vlastnosti
  Sklon k prestaniu zrna v klase vo vlhkej žatve
  7 silná
  Sklon k poliehaniu*
  4

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov