ozimná pšenica tvrdá

ELSADUR

Získate kvalitu

 • skoro dozrieva a je vysoko úrodná
 • vysoký obsah žltého pigmentu
 • dobrá tolerancia k chorobám
 • dobrá odolnosť proti prerastaniu zrna, pri kvalitnej agrotechnike určite vynikne

Popis

Skorá odroda tvrdej pšenice. Vysoký obsah proteínov a žltého
pigmentu ju predurčujú pre výrobu bezvaječných cestovín.
Pádové číslo je stabilné, sklovitosť nadpriemerná a výťažnosť
krupice a žltého pigmentu je vysoká. Zrno má vysokú HTZ.
Vďaka nižšiemu vzrastu je dobre odolná proti poliehaniu.
Vyžaduje kvalitnú predplodinu, optimálnu predsejbovú prípravu
pôdy a veľmi skorý termín sejby /najneskôr do 10. októbra/.
Dobré úrody dosahuje aj v suchších podmienkach. Má veľmi
dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej a priemernú odolnosť proti
virózam, nižšiu odolnosť proti múčnatke, septóriám a hrdzi
pšeničnej. Odrody tvrdej pšenice sú všeobecne náchylnejšie na
klasové fuzáriá ako mäkká pšenica. Vo vlhkom a teplom období
počas kvitnutia odporúčame cielené ošetrenie proti fuzariózam
klasu, /BBH 61-69/ špičkovými fungicídmi.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: BigBag: 1.000/500 kg , balenie vo vreciach a 500 kg BB nahlásiť čo najskôr
  • Doporučený termín sejby: od 25. septembra - do 10. októbra
  • Odporúčaný výsevok: 370 - 400 zŕn/m2