Ozimná pšenica tvrdá

SANODUR

Najúrodnejšia medzi najskoršími odrodami

 • veľmi vysoký úrodový potenciál
 • najskoršia zrelosť v sortimente
 • vysoká HLV
 • vysoký obsah NL v kombinácii s vynikajúcim gluténovým indexom

Popis

SANDUR je ozimná durumka v naozaj skorom sortimente odrôd. Dosahuje veľmi dobrú kvalitu. Vysokú kvalitu dosahuje pravidelne vysokým obsah proteínov v kombinácii s vynikajúcim gluténovým indexom

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: BB
  • Doporučený termín sejby: od 15.septembra - do 10.októbra
  • Odporúčaný výsevok: podľa lokality a ročníka 370-440 zŕn/m2

  PROFIL ODRODY

  Agronomické vlastnosti
  Sklon k poliehaniu*
  6
  Kvalita 
  Celková sklovitosť*
  7 vysoká
  Hektolitrová váha-HLV*
  7 vysoká
  Obsah hrubých proteínov*
  8 vysoký až veľmi vysoký
  Ukazovatele úrodnosti
  Úroda zrna - v suchej oblasti*
  7 vysoká

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov