SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

ALURIS CLP

Rysuje sa nový CLP šampión

Stredne skorý hybrid pre Clearfield Plus technológiu s vysokými úrodami nažiek a oleja.

New

V pokusoch SPZO 2020 dosiahol 110% na priemer a obsadil 2. miesto. V celej Strednej Európe potvrdil vysoký úrodový potenciál a do intenzívnych podmienok garantuje aj vysoké úrody oleja. Intenzívne rastúci hybrid s veľkou počiatočnou energiou rastu a stredne skorou zrelosťou. Zdravotný stav a tolerancia proti bežným hubovým chorobám je veľmi dobrá, včítane odolnosti proti rasám peronospóre PL9xPL5-6 a obzvlášť sclerotínii.

v krátkosti

  • ALURIS je rezistentný proti záreze typu A-G
  • rastliny sú vysoké, výborne odolné poliehaniu
  • úbory sú poloprevisnuté

ukazovatele

  • Typ druhu: stredne neskorý
  • Využitie: LINO – OLEIC

Doporučujeme na pesovanie: 60 – 70 tisíc rastlín/ha