SLNEČNICA ROČNÁ OLEJNATÁ

KALEDONIA CL HO

Rýchle získala srdcia spracovateľov

Novinka s vyšším obsahom kyseliny olejovej. Stredne skorý hybrid pre Clearfield technológiu IMI HO s vysokými úrodami nažiek a oleja.

New

Plasticitu a úrodový potenciál potvrdila vo všetkých pestovateľských oblastiach. Výnos oleja dosahuje až 50,6 %. Rastliny sú stredne vysoké 175 až 180 cm s vypuklým (konvexným) nadol obráteným úborom.

v krátkosti

  • dosahuje rýchly počiatočný vývoj, kvitnutie a dozrievanie je stredne skoré
  • stonky sú nelámavé, úbory sú poloprevisnuté, vyrovnané s priemerom cca 19 cm
  • zdravotný stav je veľmi dobrý, vyniká toleranciou k sclerotínii stebla a úborov, na hrdze je tolerantný, celkové odnotenie 8 (stupnica: 9 - výborný až 1 - zlý)
  • plastický a nepoliehavý hybrid vhodný do rôznych pôdnoklimatických podmienok

ukazovatele

  • Typ druhu: stredne skorý
  • Využitie: HIGH – OLEIC

Doporučujeme na pesovanie: 60 – 75 tisíc rastlín/ha