Šľachtenie rastlín

Úspešné šľachtenie rastlín vytvára základ pre neustály ďalší vývoj a prispôsobovanie odrôd, aby boli schopné úspešne reagovať na nové výzvy, ako je napríklad zmena klímy.

SAATBAU LINZ investuje do rôznych šľachtiteľských programov. Na šľachtiteľskej stanici kukurice v Schöneringu šľachtíme hybridy kukurice pre všetky pestovateľské regióny v Rakúsku, ako aj pre najdôležitejšie regióny v Európe. Výskumná a vývojová činnosť spoločnosti SAATBAU LINZ je založená na aplikácii najnovších techník a metód. V SAATZUCHT DONAU, dcérskej spoločnosti SAATBAU LINZ, sa intenzívne pracuje na výskume, šľachtení a vývoji ozimnej pšenice, ozimného (sladovníckeho) jačmeňa, tritikale, tvrdej pšenice, špaldy, ako aj repky a sóje. Šľachtiteľský program slnečnice sa nachádza v rumunskej dcérskej spoločnosti DONAU SAAT. Vo všetkých troch šľachtiteľských podnikoch sa zameriavame na neustálu optimalizáciu technológií a metodiky – to je základom veľkej časti nášho úspechu.

Šľachtiteľské podniky

Nové požiadavky

V posledných rokoch sa čoraz viac prejavujú dôsledky klimatických zmien a ich následky sú nepochybné. Tu nastupuje šľachtenie rastlín, ktoré dôsledne investuje do prispôsobenia nových odrôd s ohľadom na

  • teplo a
  • stres zo sucha
  • choroby a
  • tlak škodcov.

Klimatické zmeny spôsobujú, že Európa nie je len suchšia a teplejšia. Mnohí noví hmyzí škodcovia sa sťahujú do našich zemepisných šírok a využívajú miernejšie zimy. Očakáva sa aj nárast výskytu chorôb rastlín. Šľachtitelia pracujú na plné obrátky na vyšľachtení nových odrôd s prispôsobenou odolnosťou, aby poľnohospodárom zabezpečili hospodársky úspech aj v budúcnosti.

 

 

Šľachtenie nových vysoko výkonných odrôd, ktoré sú prispôsobené regionálnym potrebám, ako sú klimatické a pôdne podmienky, považujeme za našu hlavnú úlohu a dôležitý príspevok k poľnohospodárstvu orientovanému na budúcnosť.

 

 

 

Ozimný sladovnícky jačmeň

Príbeh o úspechu

V posledných dvoch desaťročiach dochádza k neustálemu poklesu úrody jarného jačmeňa, ktorý sa pestuje až v marci, a preto trpí najmä teplom v mladom štádiu. To viedlo k výkyvom úrod a problémom s kvalitou, ktoré sa prejavili aj v domácom pivovarníckom priemysle. Intenzívnym krížením a šľachtením sa pivovarnícka kvalita jarného jačmeňa preniesla na výrazne úrodnejší a stabilnejší ozimný jačmeň. V súčasnosti sa približne 40 % sladu vyrába z ozimného jačmeňa. Očakáva sa ďalšie zvýšenie na približne 70 – 80 %. Vďaka zmeneným klimatickým podmienkam možno pri zimnom sladovníckom jačmeni dosiahnuť vyššie úrody a lepšie sladovnícke vlastnosti. Ozimný sladovnícky jačmeň je preto považovaný za zdroj nádeje, že napriek klimatickým zmenám bude v Rakúsku aj naďalej dostatok obilia na výrobu domáceho piva.

 

Z prírody na stôl

Náš hodnotový reťazec

Odroda Osivá Poľnohospodári Množitelia Šľachtenie Výskum OSIVÁ MNOŽENIE ZABEZPEČENIE VÝKUPU-ODBYTU BEZPEČNOSŤ ZÁSOBOVANIA

Výskum

SAATBAU LINZ investuje 5 % svojho ročného obratu do výskumu a vývoja nových osivárskych produktov.

Šľachtenie

Úspešné šľachtenie rastlín vytvára základ pre neustály vývoj a prispôsobovanie odrôd, aby boli schopné úspešne reagovať na nové výzvy, ako je napríklad zmena klímy.

Zistite viac

Odroda

Vývoj produktov je úzko prepojený so šľachtením a vyberá najúspešnejšie odrody na certifikáciu.

Množitelia

Členovia družstva Saatbau množia odrody s maximálnou starostlivosťou.

Kontrola kvality

Vstupné osivo sa podrobuje prísnej kontrole kvality. Kontrola osiva sa začína už pri dodávke úrody a končí pri štátom testovanom certifikovanom osive.

Zistite viac

Poľnohospodári

Našim poľnohospodárom dodávame osivo všetkých plodín a ponúkame atraktívne zmluvy na nákup úrody.