100 % Rakousko

Od šlechtění přes množení až po produkci je naše osivo 100 % vyrobeno v Rakousku.

100 % Rakousko

Vše z jednoho zdorje

Společnost Saatbau organizuje dokonale koordinovaný hodnotový řetězec od šlechtění přes množení až po produkci a uvádění na trh. Díky tomu můžeme zemědělcům zajistit dostatek kvalitního osiva a výrobcům potravin dodávat domácí suroviny.

Kukuřice ze Schöneringu

Vytváření hodnot na domácím trhu

Šlechtitelé rostlin mají velkou odpovědnost na samém počátku zemědělského hodnotového řetězce. Vždyť osivo je základem dobré úrody a má vliv na všech úrovních procesu tvorby hodnot.

Společnost Saatbau Linz již více než 40 let provozuje vlastní program šlechtění kukuřice. Osiva produkovaná na naší šlechtitelské stanici v Schöneringu se vyznačují vynikající kvalitou zrna, dobrou zdravotní nezávadností a zpracovatelností s vysokou přidanou hodnotou.

Naši šlechtitelé každoročně vyvíjejí 10 až 15 nových odrůd kukuřice, přičemž speciálně pro tento účel připravují a sklízejí 119 000 pokusných políček. Výnos a vlastnosti každého kukuřičného klasu jsou analyzovány a nejlepší odrůdy jsou vybrány ke křížení. Šlechtění nové odrůdy trvá minimálně 5 let. Regionální šlechtění má tu výhodu, že odrůdy jsou optimálně přizpůsobeny rozmanitosti místních podmínek a účelů a že následné množení a produkce vytvářejí přidanou hodnotu pro domácí zemědělství.

Než se podaří dostat na trh osivo nové odrůdy v dostatečném množství, spoléháme se při množení na naše zkušené zemědělce. Pro ně je to způsob, jak produkovat vysoce kvalitní osivo a zároveň vytvářet přidanou hodnotu pro jejich zemědělský podnik ve srovnání s produkcí pro spotřebu.

V roce 2020 se v Rakousku pěstovala kukuřice na semeno na ploše 9 827 hektarů. Více než čtvrtina této plochy byla věnována muliplikaci odrůd společnosti Schönering. Jen v Horním Rakousku se do této zodpovědné činnosti zapojilo 159 zemědělců.

Kvalitní osivo získané v pilných programech množení je ošetřeno v našem novém semenářském závodě na kukuřici v Geinbergu (sušení, čištění atd.) a poté zabaleno k prodeji. Každou sezónu naši zaměstnanci vyprodukují přibližně 950 000 kusů, z nichž 90 % jde na export.

Díky obrovskému rozšíření našich výrobních kapacit se mnoho zemědělců mohlo zapojit do nové a výnosné oblasti výroby, kterou je množení osiva.

Stejně jako v jiných ekomomických odvětvích, kde patentové právo a autorská práva chrání duševní vlastnictví, je i zde předpokladem refinancování nákladů vzniklých během šlechtitelského postupu.

Každoročně dochází v osivařině k obratu okolo 140 milionů eur. Obrat v roce 2013 podle zprávy Die Österreichische Saatgutwirtschaft 2013″ (Rakouský semenářský průmysl):

  • Kukuřice: 56,1 mil. eur
  • Obiloviny: 29,6 mil.
  • Ostatní: Euro: 57 milionů Euro“

Nákupem osiva „Originál SAATBAU“ podporují zemědělci ziskové,

konkurenceschopné zemědělství, které dbá na kvalitu.