Naša ponuka
osív

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY ŠPIčKOVÝCH ODRÔD. S PONUKOU NAŠICH OSÍV PODPORUJEME POVEDOMIE O KVALITE A HODNOTOVE ORIENTOVANOM POĽNOHOSPODÁRSTVE.

Winterweizen

Ozimné obilniny

Ozimné obilniny

Repka

Repka

Medziplodiny

Medziplodiny

Olejniny

Olejniny

Sommergetreide

Jarné obilniny

Jarné obilniny

Proteinpflanzen

Bielkovinové plodiny

Bielkovinové plodiny

Kukurica siata

Kukurica siata

Sója fazuľová

Sója fazuľová

V službách poľnoshospodárstva,
ktoré sa orientuje do budúcnosti.

Zistite viac

Aktuálne najlepšie odrody

Naše odporúčania pre nadchádzajúce pestovanie kukurice pre vysoké výnosy s najlepšou genetikou.

Z prírody na stôl

Náš hodnotový reťazec

Odroda Osivá Poľnohospodári Množitelia Šľachtenie Výskum OSIVÁ MNOŽENIE ZABEZPEČENIE VÝKUPU-ODBYTU BEZPEČNOSŤ ZÁSOBOVANIA

Výskum

SAATBAU LINZ investuje 5 % svojho ročného obratu do výskumu a vývoja nových osivárskych produktov.

Šľachtenie

Úspešné šľachtenie rastlín vytvára základ pre neustály vývoj a prispôsobovanie odrôd, aby boli schopné úspešne reagovať na nové výzvy, ako je napríklad zmena klímy.

Zistite viac

Odroda

Vývoj produktov je úzko prepojený so šľachtením a vyberá najúspešnejšie odrody na certifikáciu.

Množitelia

Členovia družstva Saatbau množia odrody s maximálnou starostlivosťou.

Kontrola kvality

Vstupné osivo sa podrobuje prísnej kontrole kvality. Kontrola osiva sa začína už pri dodávke úrody a končí pri štátom testovanom certifikovanom osive.

Zistite viac

Poľnohospodári

Našim poľnohospodárom dodávame osivo všetkých plodín a ponúkame atraktívne zmluvy na nákup úrody.