SAATBAU - V SLUŽBÁCH DO BUDÚCNOSTI ORIENTOVANÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA.
 

"Vedený v poznaní, že len prostredníctvom prísnej spoločnej organizácie, ktorá môže riešiť ťažké úlohy budúcnosti, bude uskutočnená spojením piatich regionálnych osivárskych spoločností v jedinú hornorakúsku krajinnú osivársku spoločnosť."


Touto formuláciou bol v roku 1950 položený základný kameň firmy SAATBAU. Dnes sú spoločníkmi a vlastníkmi podniku priblyžne 3.000 rakúskych poľnohospodárov. Štruktúra spoločnosti vytvorila stabilný základ, na ktorom sa dá flexibilne prispôsobiť požiadavkám času a konanie orientovať do budúcna. Dôvera členov, kompetencia a schopnosť predstavenstva a vedenia spoločnosti rozhodovať, tak ako aj motivácia a vedomosti spolupracovníkov - na týchto pilieroch sa zakladá výkonná sila SAATBAU. Pracujeme v službách poľnohospodárstva. Vo všetkých oblastiach sa snažíme priniesť špičkove výsledky. Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči zákazníkom, konzumentom a členom.

 

K ARCHÍVU NOVINIEK