Šlechtění rostlin, semenářství, prodej, poradenství a servis v jedné podobě a zkušenosti více než 60 let - to jsou základy úspěchu SAATBAU LINZ . Jako rolnická organizace se zabýváme v Evropě šlechtěním, semenářstvím, specializovaným zemědělstvím jako například zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh. Díky neustálým tržním potřebám , chceme dosáhnout maximální užitek pro naše zákazníky, společnosti, jejich vlastníky a jejich zaměstnance.


NOVÝ OBCHOD PRO BIO-OSIVA NA TOMTO ODKAZE! >ONLINE SHOP