PRIDELOVALEC REKORDER

VabiloZadružna struktura omogoča in zagotavlja trdne temelje, na katerih je mogoče prožno, prilagojeno potrebam časa in v prihodnost usmerjene dejavnosti, razvijati svojo osnovno dejavnost, to je semenarstvo. Zaupanje članov, kompetentnost in odločnost upravnih organov in uprave, kot tudi motivacija in znanje zaposlenih - so steber ki daje moč zadrugi SAATBAU LINZ . Zaposleni delamo v službi kmeta in kmetijstva. V vseh naših aktivnostih si prizadevamo za doseganje odličnosti ter se zavedamo naše odgovornosti do svojih kupcev, potrošnikov in članov zadruge.