Naš sortiment

Najvišja kakovost semenskega blaga je naše vodilo.
Odličen sortni izbor, prilagojen našim razmeram. Svetujemo tehnologijo, ki omogoči najboljšo ekonomiko pridelave.

Koruza

Koruza

Soja

Soja

Oljnice

Oljnice

Travinje

Travinje

Ozimna žita

Ozimna žita

Oljna ogrščica

Oljna ogrščica

Beljakovinske Rastline

Beljakovinske Rastline

Jara Žita

Jara Žita

Vmesni Dosevki

Vmesni Dosevki

Ekološka semena

Ekološka semena

Sortiment namenjen
naprednim, v prihodnost
usmerjenim pridelovalcem.

Več informacij

Novice &
Informacije

Iz narave, s polja na mizo!

Naša dodana vrednost

[borlabs-cookie id="svg-graphic" type="content-blocker"]

RAZISKAVE

Vsako leto namenimo 5% letne realizacije v raziskave in razvoj

ŽLAHTNJENJE

Uspešno žlahtnjenje je temelj razvoja. Prilagojene sorte s katerimi se bomo lahko uspešno odzvali na nove izzive, kot so naprimer podnebne spremembe.

Več informacij

SORTIMENT

Razvoj produktov je tesno povezan z žlahtnjenjem in skrbi za izbor najprimernejših sort.

VEČ INFORMACIJ

SEMENAR

Člani zadruge pridelujejo semena iz sortimenta SAATBAU.

VEČ INFORMACIJ

KVALITETNA KONTROLA SORTA, SEME

Pridelava semena se kontrolira že na polju, v času žetve, prevzema in vse do certificiranja.

VEČ INFORMACIJ

PRIDELOVALEC

Pridelovalcem nudimo seme najvišje kvalitete.

VEČ INFORMACIJ
[/borlabs-cookie]