Vabilo

SAATBAU LINZ - SLUŽIMO V PRIHODNOST USMERJENEMU KMETIJSTVU


Temeljni kamen zadruge SAATBAU LINZ je bil položen leta 1950, ko je pet regionalnih semenarskih zadrug podpisalo ustanovno listino združene semenarske zadruge. Danes ima zadruga več kot 3.000 lastnikov, ki so tudi hkrati kmetje in partnerji zadruge. Zadružna struktura omogoča in zagotavlja trdne temelje, na katerih je mogoče prožno, prilagojeno potrebam časa in v prihodnost usmerjene dejavnosti, razvijati svojo osnovno dejavnost, to je semenarstvo. Zaupanje članov, kompetentnost in odločnost upravnih organov in uprave, kot tudi motivacija in znanje zaposlenih - so steber ki daje moč zadrugi SAATBAU LINZ . Zaposleni delamo v službi kmeta in kmetijstva. V vseh naših aktivnostih si prizadevamo za doseganje odličnosti ter se zavedamo naše odgovornosti do svojih kupcev, potrošnikov in članov zadruge.