Naš sortiment

Najvišja kakovost semenskega blaga je naše vodilo.
Odličen sortni izbor, prilagojen našim razmeram. Svetujemo tehnologijo, ki omogoči najboljšo ekonomiko pridelave.

Koruza

Koruza

Soja

Soja

Oljnice

Oljnice

Travinje

Travinje

Ozimna žita

Ozimna žita

Oljna ogrščica

Oljna ogrščica

Beljakovinske Rastline

Beljakovinske Rastline

Jara Žita

Jara Žita

Vmesni Dosevki

Vmesni Dosevki

Ekološka semena

Ekološka semena

Maisbutler prinaša
ugodnosti!

NAJZANESLIVEJŠI NAČIN DO KVALITETNEGA SEMENA

Naročila do
10. februarja 2021

Maisbutler naročilo

Novice &
Informacije

Iz narave, s polja na mizo!

Naša dodana vrednost

Click on the button to load the content from svg-graphic.

Load content

Sortiment namenjen
naprednim, v prihodnost
usmerjenim pridelovalcem.

Več informacij