Naš sortiment

Najvišja kakovost semenskega blaga je naše vodilo.
Odličen sortni izbor, prilagojen našim razmeram. Svetujemo tehnologijo, ki omogoči najboljšo ekonomiko pridelave.

Koruza

Koruza

Soja

Soja

Oljnice

Oljnice

Travinje

Travinje

Ozimna žita

Ozimna žita

Oljna ogrščica

Oljna ogrščica

Beljakovinske Rastline

Beljakovinske Rastline

Jara Žita

Jara Žita

Vmesni Dosevki

Vmesni Dosevki

Ekološka semena

Ekološka semena

Sortiment namenjen
naprednim, v prihodnost
usmerjenim pridelovalcem.

Več informacij

Novice &
Informacije

Iz narave, s polja na mizo!

Naša dodana vrednost

Click on the button to load the content from svg-graphic.

Load content

Quick Links