Fix Fertig

Inokulované osivo sóji

SAATBAU LINZ nabízí inokulované osivo sóji připravené k výsevu. Kvalitní rhizobium je rovnoměrně rozprostřeno na zrnu a ušetří vás zdlouhavé a časově náročné očkování před setím.

Sójové boby vstupují do symbiózy s rhizobiemi, které vážou dusík ze vzduchu a dodávají ho rostlině. K tomu, aby se u kořenů sóji vytvořily hlízky, jsou zapotřebí specifické bakteriální kmeny, které se aplikují na sóju před výsevem.

Minerální dusíkatá hnojiva nejsou tak účinná jako dusík ze vzduchu fixovaný rhizobiemi. Pro získání produktivních porostů sóji tolerantních vůči stresu je proto nezbytná inokulace kvalitním rhizobiem.

Jak ukázaly víceleté pokusy na různých místech Horního Rakouska, důsledná inokulace osiva sóji vede k navýšení výnosu o 15 až 20 %.

Výhody FIX FERTIG pro vás

  • mimořádná úspora času
  • přesné rozprostření rhizobií na zrno
  • intenzivní nodulace zejména na hlavním kořeni
  • ideální přísun dusíku již od samého počátku
  • rovnoměrné dozrávání