Klimafit

SAATBAU LINZ označuje jako KLIMAFIT ty odrůdy, které opakovaně poskytují nadprůměrné výnosy v nepříznivých podmínkách prostředí a po několik let.

KLIMAFIT znamená

  • ekologickou stabilitu
  • odolnost vůči stresu a zdravotní nezávadnost
  • nadprůměrná výnosová schopnost i v nepříznivých podmínkách, jako je horko a sucho.

Naše reakce na změnu klimatu

Poslední roky se vyznačují vysokými teplotami a suchem na jedné straně a silnými srážkami na straně druhé. Výzvy spojené se změnou klimatu jsou všudy přítomné. Odolné, ekologicky stabilní a stresům odolné odrůdy jsou velmi žádané.

Extrémní povětrnostní podmínky, jaké jsme zažili v posledních letech – ať už se jedná o sucha nebo povodně -, nemůžeme nijak ovlivnit. Máme však vliv na způsob obdělávání půdy. V první řadě musíme šetřit vodou tím, že se snažíme omezit neproduktivní výpar. V druhé řadě můžeme přijmout opatření, která zlepší schopnost půdy zadržovat vodu a zvýší míru infiltrace při přívalových deštích. Výsledkem obou opatření je více vody v půdě, která je k dispozici pro růst rostlin.

Kromě vytváření humusu a zlepšování půdy obecně je důležité vybírat odrůdy, které jsou vhodné pro danou půdní lokalitu a měnící se klimatické podmínky. Klíčové je šlechtění rostlin, a tedy neustálý vývoj vhodných odrůd.

Šlechtění rostlin a zejména výběr nových odrůd zohledňuje dané regionální klimatické podmínky, což vede k přirozenému procesu adaptace.

My jako šlechtitelé tento proces řídíme tím, že provádíme výběrové pokusy v oblastech s vysokou klimatickou zátěží. Tím se nám daří vyvíjet lepší odrůdy, které jsou lépe a lépe přizpůsobené. Zaměřujeme se na zvýšený růst kořenů, optimální raný vývoj a zdravotní stav, abychom dosáhli vysokých výnosů v měnících se meteorologických podmínkách, jako jsou silné deště a sucha. Na našich šlechtitelských polích intenzivně pracujeme na vývoji odrůd vhodných pro nepříznivé klimatické podmínky, abychom uspokojili budoucí potřeby našich zemědělců.

Značku KLIMAFIT získaly následující odrůdy:

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.