Kontrola obsahu štovíku

Pole bez šťovíku vyžaduje speciální technologii.

SAATBAU LINZ používá stroj se sametovými válci, který dokáže eliminovat semena šťovíku ze semen obilí o přibližně stejné velikosti zrna. Proces čištění je časově a pracovně náročný. Tato technologie zajišťuje velmi vysokou úroveň eliminace šťovíku.

Každá šarže osiva je při přejímce nebo po předčištění testována na přítomnost semen šťovíku (rumex spp.). Po zpracování, aby se dosáhlo standardizované kvality osiva, se provádí další test na šťovík. V případě potřeby se osivo čistí sametovým válcem, dokud není zbaveno šťovíku (např. žádné nečistoty ve 100 g vzorku semen červeného jetele).

Tímto způsobem zaručujeme nejvyšší úroveň kvality našich směsí osiv.