MME

Mléko, maso a energie

Nová generace silážní kukuřice pro špičkovou výkonnost.

„MME“ (Milk-Meat-Energy) označuje nové a vylepšené odrůdy silážní kukuřice společnosti SAATBAU LINZ, které byly speciálně vybrány ze šlechtitelských programů s ohledem na požadavky rakouských provozů se silážní kukuřicí.

Šlechtitelská stanice kukuřice Schönering již několik let realizuje speciálně navržený program výběru hybridů silážní kukuřice pro evropské trhy. Výsledkem je nová generace odrůd, která stanovuje nové standardy vhodnosti pro silážování.

Nová generace silážní kukuřice představuje pro rakouský chov skotu významný pokrok v několika oblastech, a to jak pro produkci masa, tak pro produkci mléka, a je označena značkou MME (Milk-Meat-Energy).“

Genetika MME poskytuje nejen vynikající výnosy, ale také optimalizované vlastnosti silážní kukuřice.

 

Raný vývoj

Rychlý raný vývoj a odolnost vůči chladu jsou obchodními značkami genetiky tvrdé kukuřice Schönering. Mnohé oblasti pěstování kukuřice na siláž nejsou zrovna ideálními pěstitelskými plochami, takže robustnost odrůd je výhodou i pro regulaci plevelů.

Zdraví rostlin

Zdravá listová hmota zajišťuje nízké napadení sklizně mikroorganismy a zabraňuje problémům při silážování. Pouze dobrá schopnost zůstat zelený ( stay green) a vynikající zdravotní stav rostlin umožňují zrnům plně rozvinout obsah škrobu.

Odolnost vůči poléhání

Extrémní povětrnostní podmínky ukázaly, že masivní odrůdy silážní kukuřice MME navzdory svému extrémně rychlému vývoji dosahují výbornou odlnost vůči poléhání a vyvracení celé rostliny. Výsledkem je mimořádná odolnost proti poléhání v kombinaci s nízkou lignifikací strukturních látek a zvýšenou stravitelností vláken.

Stay-green

Pro silážování kukuřice je důležité, aby rostliny zůstaly co nejdéle zelené. Asimilace až do sklizně vede k vysokému obsahu cukru, který umožňuje rychlé silážování. Dlouhé okno pro sklizeň umožňuje přečkat nepříznivé povětrnostní situace.

Stravitelnost

Společnost SAATBAU LINZ již řadu let zkoumá stravitelnost vlákniny svých odrůd silážní kukuřice. Kromě běžně dodržované 48hodinové lhůty pro zkoumání zkoumáme také stravitelnost NDF po dobu 24 hodin. To se ukázalo jako účinnější při odhalování rozdílů vybraných genetik, které výrazně zvyšují hodnotu základního krmiva. Odrůdy MME musí vykazovat o 2 % vyšší stravitelnost NDF než je průměr – což v praxi znamená velký rozdíl!

Obsah škrobu

Všechny naše odrůdy kukuřice na siláž označené jako odrůdy MME jsou samozřejmě testovány také na výkonnost kukuřice na zrno a mohou poskytovat dobré hektarové výnosy škrobu. Pokud je třeba zvýšit kalorickou hustotu těchto masitých, vysokých odrůd, mohou tak zemědělci učinit odpovídající úpravou výšky sečení.

Bachorově stabilní škrob

Aby bylo možné zkrmovat vysoký podíl kukuřice v krmné dávce, měla by být část škrobu ze zrna bachorově stabilní. Hybridy této nové generace MME mají poněkud vyšší podíl bachorově stabilního škrobu, protože se jedná převážně o tvrdou kukuřici. To pomáhá při sestavování krmné dávky, je energeticky účinnější a zabraňuje změnám v základní krmné dávce.

Výnos sušiny

Šlechtitelská stanice kukuřice SAATBAU LINZ v Schöneringu v posledních letech opakovaně vzbudila pozornost v mnoha zemích svými špičkovými výnosy nové silážní kukuřice. Oficiální testování kukuřice na siláž v různých zemích to opakovaně potvrzuje a ukazuje na širokou stabilitu prostředí a odolnost odrůd vůči stresu.