Kontrola kvality

Vstupní osivo podléhá přísné kontrole kvality. Kontrola osiva začíná v okamžiku dodání sklizně a končí v okamžiku, kdy osivo obdrží národní schvalovací osvědčení.

Zpracování osiva

V našich semenářských centrech v Leondingu a Geinbergu (obě Horní Rakousko) a v Neuhofu (Burgenland) se každoročně převezme, uskladní, vyčistí, ošetří a připraví k certifikaci 50 000 tun osiva. Technické vybavení společnosti SAATBAU LINZ je vhodné pro zpracování osiva všech obilovin, kukuřice, olejnin a bílkovinných plodin, zeleného hnojení a krmných rostlin, ale také pro výrobu směsí osiv.

Žádné kompromisy s kvalitou osiva

Každá dodávka se dvakrát kontroluje na zamoření škůdci a zjišťuje se také objemová hmotnost a vlhkost. V průběhu čištění je odebráno několik vzorků, které jsou testovány na napadení. Automatický vzorkovač navíc průběžně odebírá vzorky, které se předkládají ke schválení rakouské agentuře pro zdraví a bezpečnost potravin AGES. Tyto vzorky jsou testovány na napadení, hmotnost tisíce zrn (TGW), klíčivost a zdravotní nezávadnost – vzorky budou testovány na různé choroby v závislosti na ošetření. Po schválení vzorku je osivo ošetřeno, zabaleno a namátkové vzorky jsou znovu zkontrolovány. Stejným procesem kontroly kvality prochází všechna zakoupená semena.

Zavedli jsme přísné interní směrnice, abychom dosáhli optimální kvality.

Řízení kvality

Je samozřejmé, že se snažíme neustále zlepšovat kvalitu a bezpečnost našich výrobků. Důležitým pilířem tohoto procesu je certifikace podle mezinárodních norem. Naše pracoviště a naše výrobky byly oceněny množstvím certifikací.

Od roku 2016 mají naše závody v Linci, Geinbergu a Neuhofu certifikát GMP. Tento standard je pro krmivářský průmysl průlomový. Produkty našeho závodu Kefermarkt, kde se zpracovávají bylinky a koření, byly v roce 2017 uznány jako košer. V zájmu zvýšení bezpečnosti potravin a kvality výrobků byly Kefermarkt a Biogut Pöttelsdorf certifikovány podle normy FSSC 22000. Tyto normy a předpisy tvoří základ pro proces neustálého zlepšování. SAATBAU LINZ vnímá své poslání jako zlepšování kvality s cílem vyrábět bezpečné potraviny a bezpečná osiva.

Naše snaha poskytovat zákazníkům optimum byla, je a bude základem úspěchu společnosti SAATBAU LINZ.

Aktuální certifikace:
V současné době jsou naše certifikáty: ISO 9001, ISO 22000 FSSC, HACCP, BIO, GMP+, Kosher.