OPTICARE

Prémiové morření

Kromě dostatečného přísunu makroživin dusíku, fosforu, draslíku a hořčíku, také síry a stopového prvku boru, kde má hlavní úlohy výživy řepky olejné molybden.

Význam a funkce molybdenu (Mo) v rostlinách

Molybden je základní rostlinná živina, která přispívá k důležitým metabolickým procesům v rostlině. Molybden hraje významnou roli při využití dusíku v rostlině řepky a přispívá k produkci bílkovin a pylu.

Symptomy nedostatku lze nejprve pozorovat na nejmladších, ale i na nejstarších částech rostliny. Chlorotická bledost, podobná následkům nedostatku dusíku, je často pozorována pouze na starých orgánech. Pravděpodobnost výskytu tohoto nedostatku se zvyšuje s podílem dusičnanů v dodávce dusíku.

Podmínky podporující nedostatek molybdenu

  • nízká hladina molybdenu v půdě
  • nízká hodnota pH půdy
  • vysoký obsah oxidů železa v půdě (v podzolech a půdách s bahenními ložisky železa)

Příznaky nedostatku molybdenu

  • lžičkovité listy s tmavozelenými lamelami
  • světle žluté listy a hnědnoucí okraje listů
  • asymetrický růst listů
  • rozštěpené špičky listů
Jak se vyhnout nedostatku molybdenu

Vápnění půdy nebo hnojení hnojivy se stopovými prvky obsahujícími molybden může zabránit jeho nedostatku. Specifické hnojení však představuje další náklady a mělo by být aplikováno předtím, než řepka absorbuje vysoké dávky dusičnanů. Proto jsme v našich polních pokusech zkoumali účinek ošetření osiva molybdenem. Na všech stanovištích se nám podařilo dosáhnout průměrného zvýšení výnosu + 170 kg/ha – aniž by nám vznikly dodatečné náklady na aplikaci. Zejména v kritických fázích a při vysokém abiotickém stresu prospívají řepce mikroživiny.

Proto SAATBAU LINZ nabízí pro své špičkové odrůdy prémiové ošetření OPTICARE, které kromě fungicidního přípravku obsahuje i stopový prvek molybden.