Original Saatgut

Vývoj nových odrůd je časově i finančně náročný. Stejně jako v jiných ekomomických odvětvích, kde patentové právo a autorská práva chrání duševní vlastnictví, je i zde předpokladem refinancování nákladů vzniklých během šlechtitelského postupu.

Vědomým výsevem osiva Original SAATBAU podporujete ziskové, kvalitativně uvědomělé a konkurenceschopné zemědělství. Protože máte právo spolehnout se na vysoce kvalitní osivo se zaručenou klíčivostí pro dosažení optimálních výsledků.

Zemědělství potřebuje důvěru, respekt a spolehlivost – vaše rozhodnutí pro osivo Original SAATBAU je investicí do budoucnosti.