potravinářská bezosinná pšenice ( A )

BALITUS

Úspěšná cesta k cíli

 • velmi plastická
 • vysoká mrazuvzdornost, velmi zdravá
 • vynikající odolnost vůči poléhání
 • dobrá odolnost přísuškům

Popis

BALITUS je bezosinná raná, výkonná a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. BALITUS se vyznačuje dobrými agronomickými vlastnostmi, velmi vysokou odolností poléhání a komplexní vysokou odolností listovým chorobám. V testech na mrazuvzdornost je BALITUS na pracovištích ÚKZÚZ a VÚRV hodnocen vždy jako mrazuvzdorná odrůda na úrovni odrůdy Bohemia. BALITUS má stabilní pekařskou kvalitu, a proto je zařazen na seznam Penam doporučuje. Podle půdních podmínek a finančního zázemí podniku se pěstitel může rozhodnout, zda bude BALITUS pěstovat na nižší nebo vyšší intenzitě pěstování, neboť tato odrůda je vhodná pro oba způsoby pěstování.

  Management porostu

  • Yp balení: 30 kg l BB 1 000 / 500 kg
  • Doba setí: 20.září - 5.října ( BVO 15.9. - 30.9.)
  • Hnojen: podle očekávaného výnosu a podmínek podniku: 1.dávka N - regenerační hnojení 50 - 60 kg N/ha, 2.dávka N - produkční hnojení 40 - 60 kg N/ha, 3.dávka N kvalitativní (metání a nalévání zrna) 40 - 60 kg N/ha
  • Doporučení pro pěstování: 400 - 430 zrn/m²

  Novinky &
  aktuality

  No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.