Výnosný , TuYV rezistentní hybrid

ANGELICO

Markýza mezi řepkami

 • vyšší vzrůst,vyšší HTS
 • plastický hybrid, vhodný do teplých oblastí
 • výborná komplexní tolerance k chorobám, gen odolnosti vůči fomě Rlm7
 • rychlý růst na podzim

Popis

Angelico je hybrid středně raný registrovaný ÚKZÚZ 2019. Patří k nejvýnosnějším odrůdám zvlášť v teplých oblastech. Angelico je výjimečné kombinací rezistence k TuYV, geneticky podmíněné nepukavosti šešulí a genem proti fomě rlm7. Vzhledem k rychlému podzimnímu růstu je možné použít ANGELICO i na pozdní setí. Při časném setí je nutná včasná regulace.
Letos najdete ANGELICO v poloprovozních pokusech ČZU, SPZO i na řadě dalších pokusných míst. Hybrid ANGELICO byl vyhodnocen společnostmi Unilever a Upfield jako „nutričně nejkvalitnější řepka“.

  Management porostu

  • Yp balení: 1,5 milionů semen/pytel = 3 VJ
  • Doba setí: běžný až pozdní
  • Doporučení pro pěstování: 45 - 55 semen/m²

  Novinky &
  aktuality

  No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.