Historie

Společnost SAATBAU LINZ byla založena 22. května 1950 sloučením pěti regionálních družstev. Od té doby je SAATBAU LINZ eGen vždy největší rakouskou zemědělskou organizací pro šlechtění rostlin a produkci osiv.

1950-1959

První roky OÖ Landes-Saatbaugenossenschaft

Johann BLÖCHL, náměstek hornorakouského zemského hejtmana, stál u zrodu OÖ Landes-Saatbaugenossenschaft, hornorakouského zemského semenářského družstva. Inicioval založení poté, co si uvědomil, že šlechtění, množení a distribuce osiva by měly být sjednoceny pod jednou střechou a že kvalitní osivo je nezbytné pro proces obnovy a budoucnost země. Hlavním cílem bylo samozásobení Horního Rakouska a ostatních spolkových zemí a zamezení nadprodukce. Výsledkem bylo sloučení pěti jednotlivých družstev do OÖ Landes-Saatbaugenossenschaft reg.Gen.m.b.H s centrálním vedením a správou v Linci a čtyřmi pobočkami pro přejímku a zpracování osiva.

První kroky k založení tohoto hornorakouského družstva byly učiněny již v roce 1945. V té době vedl nedostatek kvalitního osiva k založení pěti semenářských spolků v Horním Rakousku: v Arnreitu, Freistadtu, Linci, Welsu a Otterbachu. Investovalo se do šlechtitelských stanic brambor, obilovin a krmných rostlin.

Osivo brambor, obilovin, jetelovin a trav se zpracovávalo na zemědělských odborných školách v Ritzlhofu a Otterbachu, v klášterech jako Schlägl a Reichersberg a na zámku Weinberg. Osivářské družstvo Anzberg u Schärdingu bylo založeno již v roce 1923 a zaměřovalo se na šlechtění brambor.

Vzhledem k tomu, že bylo k dispozici jen velmi málo odrůd a jen malé množství osiva, soustředili jsme se na šlechtění nových odrůd a množení osiva. Šlechtění nových odrůd trvalo přibližně 10 až 15 let, takže zpočátku se spoléhalo na používání zahraničních odrůd a placení za licenci. Šlechtitelskou práci spolku financovala spolková země Horní Rakousy, která měla velký zájem na tom, aby se stala v oblasti osiv soběstačnou.

V následujících letech se do hornorakouského semenářského družstva investovalo. Vizí bylo vytvořit pevnou organizaci, soustředit šlechtitelské úsilí pouze do několika lokalit, vybrat nejlepší farmy pro produkci osiva, investovat do zpracování a distribuce a navázat spolupráci s odběrateli – a tato vize byla naplněna.

60. léta 20. století

Rozšíření družstva

V následujících letech se pozornost soustředila na rozšíření družstva. Byla zřízena šlechtitelská stanice pro obiloviny a krmné rostliny v Reichersbergu, další pro brambory v Lamplmairgutu u Kefermarktu a pobočky v Antiesenhofenu, Arnreitu a Kefermarktu a ústředí v Linci Wegscheidu.

Jednou z významných událostí byla výstavba centrály v Linci-Wegscheidu v roce 1962, kde byl poprvé v Rakousku instalován řetězec Lose take-over“.“

1970-1979

Otevírání nových obchodních oblastí

Na počátku 70. let 20. století si nové vedení vytvořilo mezinárodní ambice a pustilo se do mezinárodního obchodu. Spojení s francouzskými šlechtiteli kukuřice se projevilo v zastoupení odrůd kukuřice a v nárůstu produkce kukuřice na semeno ve Feldkirchenu/Dunajsku v druhé polovině desetiletí. O semennou kukuřici byl stále větší zájem a francouzským šlechtitelům byly vypláceny značné částky na licenčních poplatcích. To vedlo k rozhodnutí zahájit vlastní šlechtitelské aktivity společnosti SAATBAU LINZ.

1980-1989

Rok 1980 byl počátkem šlechtění hybridní kukuřice. Hlavní prioritou se stal vývoj hybridů v rozmezí zralosti FAO 200 až FAO 350. To vedlo k rozšíření šlechtitelské stanice kukuřice Schönering. Do té doby pracovala hornorakouská lokalita Feldkirchen a později také Schönering téměř výhradně na výběru licenčních odrůd, protože šlechtění kukuřice bylo teprve v plenkách. Již v roce 1986 však byly v Německu registrovány odrůdy COMET a MAGNET.

V roce 1984 došlo k rozšíření semenářského závodu Kefermarkt o silo až na 2 250 tun. O tři roky později byl centrální sklad v Leondingu dále rozšířen o kontejnerovou sušárnu kukuřice, semen máku, kmínu, koriandru nebo lněného semínka a luštěnin a o výstavbu závodu na zpracování osiva a silážní prostor pro 10 800 tun.

Až do konce 80. let 20. století byla pozornost soustředěna na Horní Rakousko. Výstavba zkušební stanice ve Weikendorfu (Dolní Rakousko) byla prvním krokem mimo Horní Rakousko. Pro šlechtění kvalitní pšenice a odrůdové zkoušky byl pronajat bývalý zemědělský provoz.

Nadprodukce obilovin v té době vedla ke zvýšené poptávce po osivu řepky, slunečnice a sóji. Díky dobrým kontaktům na zahraniční šlechtitele byly k dispozici vhodné odrůdy.

1990-1999

Rozšíření podílů v jiných společnostech

Toto desetiletí se neslo ve znamení změn, transformace a nových obzorů. Na celostátní úrovni získal hrabě Waldburg Zeil semenářský a šlechtitelský závod v Neuhof Rohrau a otevřel cestu k prodeji ve východním Rakousku. Součástí této transakce byla i společnost „Burgenland Pflanzenzucht“, která umožnila společnosti SAATBAU LINZ stát se členem společnosti „IG Pflanzenzucht“ v Mnichově. To usnadnilo vstup na německý trh.

Vstup Rakouska do EU byl ve vzduchu již v roce 1992, což znamenalo novou situaci na trhu a nová pravidla pro obchod s osivem. To spolu s pádem železné opony v roce 1989 a otevřením východoevropských trhů vedlo od roku 1996 k založení dceřiných společností v České republice, Slovenské republice a Maďarsku.

Rok 1994 byl rokem úspěšného projektu RAPSO na výrobu řepkového oleje se společností VOG AG, který nedávno oslavil 25. výročí a pro který SAATBAU dodává certifikovanou surovinu – řepkové semeno vypěstované a dodané smluvními zemědělci.

Přibližně ve stejné době převzala společnost SAATBAU družstvo pěstitelů bylin OÖ Kräuterbaugenossenschaft, jehož cílem je dodávat produkty z certifikované produkce. V Kefermarktu vznikl specializovaný výrobní závod, který produkoval především mák, kmín a bylinky.

V roce 1996 došlo k reorganizaci šlechtění kukuřice, byl zvýšen počet pokusných stanovišť, založena zimní šlechtitelská stanice v Chile a modernizovány šlechtitelské metody. Šlechtitel Robert Taucher od roku 2003 vyprodukoval více než 100 hybridů kukuřice pro evropský trh.

2000-2009

Do nového tisíciletí

Založení společnosti Saatzucht Donau jako společného podniku společností Probstdorfer Saatzucht a SAATBAU LINZ položilo základní kámen pro další šlechtitelské aktivity v oblasti obilovin, ale i olejnin a bílkovinných rostlin. Komercializaci nově vyšlechtěných odrůd organizují mateřské společnosti samostatně.

Tato šance zintenzivnit mezinárodní vývoj znamenala, že ve společnosti SAATBAU LINZ bylo zaměstnáno a vyškoleno více kvalifikovaných pracovníků pro vývoj produktů a také zintenzivnění produkce osiv v Rakousku a sousedních zemích.

V roce 2003 byla založena společnost SAATBAU LINZ Russia jako 100% dceřiná společnost SAATBAU LINZ. V roce 2009 získala společnost SAATBAU LINZ 85% podíl v osivářské společnosti Centrala Nasienna v Polsku, která má pět provozoven na výrobu osiv, zejména kukuřice a obilovin.

V roce 2006 byla založena společnost Crop Control Agrarproduktion und Handels GmbH, která byla v roce 2013 přejmenována na Saatgut Erntegut GmbH.

Na celostátní úrovni společnost SAATBAU LINZ investovala do svých závodů v Leondingu a Kefermarktu, a to výstavbou závodu na zpracování osiva v Leondingu a závodu na čištění a úpravu osiva a bylin v Kefermarktu. V Geinbergu byla zrekonstruována pobočka Innviertel a vybavena silem o kapacitě 2 400 tun pro přejímku a zpracování obilovin a alternativních plodin. V Schöneringu bylo vybudováno centrum ILP pro výrobu inbredních linií, které zpracovává inbrední linie kukuřice a osivo pro množení.

2010-2019

V roce 2013 byly založeny dceřiné společnosti ve Slovinsku a na Ukrajině a o rok později v Rumunsku a ve Francii. V Rakousku byla založena společnost SAATBAU PREISGUT jako dceřiná společnost společnosti SAATBAU ERNTEGUT, došlo k akvizici přejímacího a skladovacího areálu v Antau a byla založena společnost Bio Getreide Burgenland. Byla převzata společnost Hirschhofer, která se o rok později spojila se společností SAATBAU ERNTEGUT a vyvinula se v Bio Food Grade Pöttelsdorf.

Výroba osiva kukuřice je ve srovnání s výrobou osiva obilovin pracnější, složitější a dražší. Proto bylo v roce 2014 investováno 25 milionů eur do velkého závodu, který zásobuje téměř všechny evropské země osivem kukuřice z převážně domácí produkce.

Společnost Saatbau Linz provozuje 4 moderní podnikové závody na výrobu osiva prakticky všech plodin v Rakousku. Další výrobní závody se nacházejí v Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. Při výrobě osiva spolupracuje SAATBAU LINZ s partnerskými společnostmi prakticky ve všech evropských zemích, včetně Ukrajiny a Ruska a nově také Gruzie.

2020

SAATBAU LINZ slaví 70 let!

70 let po svém založení jako regionální družstvo se SAATBAU LINZ stal mezinárodním podnikem s 16 dceřinými společnostmi a podíly v dalších podnicích v Rakousku i v zahraničí. SAATBAU LINZ vyváží vysoce kvalitní osivo do 35 různých zemí světa.