Spolupracovníci

Pět regionálních semenářských družstev se spojilo do jednoho hornorakouského semenářského družstva, protože si uvědomilo, že pouze silně řízená společná organizace může pomoci čelit výzvám, které před nimi stojí.

To bylo poslání, které v roce 1950 položilo základní kámen společnosti SAATBAU Linz. Dnes je členy družstva a vlastníky podniku přibližně 3 000 rakouských zemědělců. Struktura družstva je pevným základem umožňujícím pružné jednání v souladu s aktuálními požadavky a orientované na budoucnost. Důvěra našich členů, kompetence a odhodlání představenstva a managementu, stejně jako motivace a odbornost našich zaměstnanců – to jsou pilíře výkonnosti SAATBAU LINZ.

 

Ruku v ruce pracujeme společně ve službách zemědělství.