liniová odrůda

RANDY

Raná výnosová bomba

 • liniová odrůda s brzkým kvetením vhodná do všech lokalit
 • střední vzrůst, střední HTS
 • výborný zdravotní stav, dobrá odolnost vůči poléhání
 • rychlý podzimní růst, vhodná pro pozdnější setí

Popis

Randy je nová liniová super výkonná odrůda řepky ozimé. Registrovaná v AT 2017.Středně vysoká odrůda s výbornou odolností k poléhání. Podzimní růst vykazuje rychlý – setí v agrotechnickém termínu (60-70 semen/m2) nebo i po termínu (70-80 semen/m2). Má velmi rychlý jarní růst, velmi brzké kvetení. Zralost v první polovině sklizňového období. Je vhodná i na lehčí půdy a na horší stanoviště. Projevuje se u ní dobrá tolerance k fomě i hlízence. HTS je u ní střední až vyšší.

  Management porostu

  • Yp balení: 700 000 semen VJ I 3 VJ v pytli
  • Doba setí: běžný až pozdní
  • Doporučení pro pěstování: 65 - 75 semen/m²

  Novinky &
  aktuality

  No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.