Adatvédelmi szabályzat

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezért az Ön adatait kizárólag a törvényi rendelkezések (GDPR, TKG 2003) alapján kezeljük. Semmilyen esetben sem adjuk el, vagy adjuk át azokat a SAATBAU Csoporton kívüli harmadik feleknek, kivéve, ha Ön kifejezetten beleegyezik. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk Önt adatai kezeléséről a Saatbau Linz eGen-nél. Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot telefonon a +43 732/389 00-0 telefonszámon vagy e-mailben a datenschutz@saatbau.com. Mindig az Ön rendelkezésére állunk.


Áttekintés

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatók tájékoztatják Önt az úgynevezett személyes adatok SAATBAU általi kezelésének típusáról és terjedelméről. A személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve hozzárendelhetők az Ön személyéhez.

  • A SAATBAU általi adatfeldolgozás alapvetően három kategóriába sorolható: A SAATBAU weboldalának elérésével különböző információk cserélődnek az Ön eszköze és szervere között. Ezek személyes adatok is lehetnek. Az így gyűjtött információkat többek között weboldalunk optimalizálására használjuk fel.
  • A megrendelés feldolgozása céljából minden szükséges adat feldolgozásra kerül. Adatait kizárólag a SAATBAU Csoporton belül továbbítjuk, és csak a megrendelés feldolgozásához szükséges mértékben.
  • Reklámozás céljából csak akkor kezeljük az Ön adatait, ha Ön ehhez külön hozzájárult, vagy ha erre jogszabály felhatalmazást ad, és Ön nem tiltakozott a reklámcélú adatkezelés ellen. A jogi követelményeknek megfelelően Ön különböző jogokkal rendelkezik, amelyeket érvényesíthet velünk szemben.

A jelen adatvédelmi szabályzatban részletesen bemutatjuk az Ön egyéni jogait.


Elérhetőségek és a vállalat adatvédelmi tisztviselője

Ez az adatvédelmi tájékoztató a Saatbau Linz eGen adatkezelésére vonatkozik, különösen a www.saatbau.com weboldalon. Az adatvédelmi jog értelmében a felelős szerv a Saatbau Linz eGen, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding (a továbbiakban: SAATBAU). A SAATBAU operatív adatvédelmi tisztviselője elérhető a fenti irodában, adatvédelmi osztályon, vagy datenschutz@saatbau.com vagy telefonon a +43 732/389 00-0 telefonszámon.


Az adatkezelés céljai és jogalapok

  1.  Hozzáférés a weboldalunkhoz

A Weboldalunkra való belépéskor az ön végberendezésén használt böngésző automatikusan elküldi az információkat a weboldalunk szerverére, és ideiglenesen egy úgynevezett naplófájlban tárolja. Nincs befolyásunk erre. A következő adatokat is az Ön beavatkozása nélkül gyűjtjük és tároljuk az automatikus törlésig:

• a kérelmező internet-kompatibilis eszköz IP-címe,

• a hozzáférés dátuma és időpontja,

• a letöltött fájl neve és URL-je,

• a weboldal/alkalmazás, ahonnan a hozzáférést biztosították (hivatkozó URL),

• az Ön által használt böngésző és adott esetben az Ön által használt böngésző, az internet-kompatibilis számítógép operációs rendszere, valamint a hozzáférési szolgáltató neve.

Ha a GDPR releváns, az IP-cím feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja az irányadó. Jogos érdekünk az alábbiakban felsorolt adatkezelési célokból származik. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az összegyűjtött adatokból nem vonhatunk le azonnali következtetéseket az Ön személyazonosságára vonatkozóan. A végberendezés IP-címét, valamint a fent felsorolt egyéb információkat a következő célokra használjuk fel:

• A zökkenőmentes kapcsolat biztosítása,

• A weboldal/alkalmazás kényelmes használatának biztosítása

• A rendszer biztonságának és stabilitásának értékelése.

Az adatokat 14 hónapig tároljuk, majd automatikusan töröljük. Ezenkívül úgynevezett cookie-kat és nyomon követési módszereket használunk weboldalunkon. Részletes tájékoztatást nyújtunk arról, hogy mely eljárásokról van szó, és mely adatokat használjuk fel erre a célra.

 

  1. Adatfeldolgozás rendeléskor

2.1. Általános

Amikor megrendelést ad le nálunk, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeljük. A megrendelt árukon kívül ez magában foglalja a megszólítást, a vezetéknevet, a keresztnevet, a címet, és, ha van ilyen, a telefonszámát és az e-mail címét, valamint adott esetben a szállítási dátumát. A megrendelés feldolgozása során feldolgozzuk az Ön címét és/vagy telefonszámát vagy mobiltelefonszámát és/vagy e-mail címét annak érdekében, hogy előre bejelentsük megrendelése pontos szállítási dátumát telefonon vagy SMS-ben vagy e-mailben, és hogy a szállítás a lehető legmegfelelőbb legyen. Megrendelés esetén az adatokat vagy a weboldalunkon keresztül, a SAATBAU önért felelős leányvállalatánál dolgozó SAATBAU alkalmazottak, vagy a SAATBAU nevében eljáró értékesítési képviselők, vagy az úgynevezett független értékesítési képviselők gyűjtik. A telefonos megrendeléseket mindig a SAATBAU, vagy megbízott értékesítési képviselők fogadják el. A megrendelés útvonalától függetlenül adatait továbbítjuk az Önért felelős SAATBAU leányvállalatnak vagy az Önért felelős értékesítési partnernek. Garanciális esetekben a szükséges adatokat továbbítjuk az adott garanciális félnek, amely a vonatkozó garanciális feltételekből származik. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz Ön az Ön és közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat alapján adja meg nekünk az adatokat. A kapcsolattartási adatok további feldolgozására csak akkor kerül sor, ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult.

A szerződés megkötése után vevőszámot kap tőlünk. Ha az ön adataihoz már létezik ügyfélfiók, akkor a megrendelését az adott fiókkal kötjük össze. Ez a megbízás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, és a jogos érdeket követi annak érdekében, hogy a lehető legjobb kommunikációt biztosítsuk Önnek és magunknak. Ha a megadott címadatok alapján nem érhető el, a címek ellenőrzése és a helytelen kézbesítés elkerülése érdekében kezeljük a szükséges adatokat. Ennek érdekében szerződésfeldolgozási szerződés alapján együttműködünk egy szakszolgáltatóval. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A csak helyes adatok kezelése jogos érdeknek minősül, és a GDPR jogi követelménye is.

Fizetési késedelem esetén a szükséges adatokat továbbítjuk a követelés érvényesítésére megbízott vállalatnak, ha az egyéb jogi követelmények teljesülnek. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja és 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. A szerződéses követelés érvényesítését a második rendelkezés értelmében jogos érdeknek kell tekinteni. Amennyiben az Ön kapcsolattartási adatait nem használjuk fel reklámcélokra (lásd a 3. pontot), a szerződés teljesítése érdekében gyűjtött adatokat a törvényi vagy esetleges szerződéses jótállási és szavatossági jogok lejártáig tároljuk. Ezen időszakok lejártakor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a kereskedelmi és adójog által előírt szerződéses jogviszonyra vonatkozó információkat zárolt formában őrizzük meg. Ebben az időszakban (ami rendszeresen hat vagy tíz év a szerződés megkötési évének végét követően) az adatokat csak az adóhatóságok általi felülvizsgálat esetén dolgozzzuk fel újra.

2.2. Rendelés Webshopunkon keresztül

A szerződés feldolgozása céljából a következő adatokat tároljuk nálunk: az Ön megszólítása, vezetékneve, keresztneve, címe és ha van, telefonszáma és e-mail címe, valamint adott esetben a szállítási dátuma. Az Ön által megadott adatok a szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek. Ezen adatok nélkül nem köthetjük meg Önnel a szerződést. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a hitelkártya-adatok továbbítását az adatfeldolgozó bank intézményeknek/pénzforgalmi szolgáltatóknak a vételár megterhelése céljából, az általunk az áruk szállítására megbízott szállító cégnek/szállítmányozó cégnek, valamint adótanácsadónknak az adókötelezettségeink teljesítése céljából. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz Ön az Ön és közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat alapján adja meg nekünk az adatokat.

A vásárlást követően azadatokat töröljük.

Amennyiben az Ön kapcsolattartási adatait nem használjuk fel reklámcélokra (lásd a 3. pontot), a szerződés teljesítése érdekében gyűjtött adatokat a törvényi vagy esetleges szerződéses jótállási és szavatossági jogok lejártáig tároljuk. Ezen időszakok lejártakor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a kereskedelmi és adójog által előírt szerződéses jogviszonyra vonatkozó információkat zárolt formában őrizzük meg. Erre az időszakra (rendszeresen hat vagy tíz évvel a szerződés megkötésének évének végét követően) az adatokat csak az adóhatóságok általi felülvizsgálat esetén újra feldolgozzák.

  1. Reklám célú adatkezeleés

3.1. Általános

Megrendeléstől függetlenül, ha érdeklik a SAATBAU termékek, egy kérdőív kitöltésével megadhatja elérhetőségét munkatársainknak, vagy a SAATBAU nevében eljáró értékesítési képviselőknek, vagy az úgynevezett önálló értékesítési képviselőknek. Ha telefonon adja meg hozzájárulását, telefonszámát a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk bizonyítékként. A hozzájárulás visszavonásán, vagy tiltakozáson kívül a hirdetési célú adattárolás időtartama nem követ merev elveket, és azon a kérdésen alapul, hogy a tárolás szükséges-e a hirdetési címhez.

3.2. Inform Magazin

Az Infom Magazin kézbesítéséhez szükséges adatok megtalálhatók az online űrlapon (a kötelező adatok * jelöléssel vannak jelölve). A jogalap az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban. A magazin elküldése céljából adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk.

3.3. A postai cím használata

Az Ön postai címét a magazinok meghívók és felmérések postai kiküldéséhez dolgozzuk fel. Az Ön postai címét a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján kezeljük, és a promóciós cím szintén jogos érdeknek minősül.

3.4. E-mail cím és telefonszám használata

Telefon- vagy mobiltelefonszámát és/vagy e-mail címét csak akkor kezeljük saját hirdetési céljainkra, és csak akkor, ha Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében kifejezett hozzájárulását adta.

A telefonhívással kapcsolatban a SAATBAU gondosan kiválasztott szolgáltatókkal működik együtt. Vannak megrendelés-feldolgozási szerződések. Szükség esetén úgynevezett általános Uniós szerződéses kikötéseket kötöttünk, amelyeket kérésre örömmel bocsátunk az Ön rendelkezésére.

Ha megadja nekünk az e-mail címét, először visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek. Kérjük, kattintson a „Megerősítés” gombra ebben a levélben, hogy felkerüljön a hírlevél levelezőlistára. Ezzel az úgynevezett kettős opt-in eljárással kapcsolatban tároljuk azt az IP-címet, amellyel a weboldalunkon történő regisztráció és a visszaigazolás megtörtént, valamint ezen műveletek időpontját. A tárolás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Annak érdekében, hogy kétség esetén bizonyítani tudjuk hírlevelünk kézhezvételét, azt jogos érdeknek kell tekinteni. Az értékelés elvégzése után a weboldal látogatóinak elsődleges kizárási érdekei nem nyilvánvalóak.

Hírlevelünk megrendelésének részeként lehetőség van az Önt érdeklő fajok, valamint a felhasználás típusának meghatározására is. Ha elmondja nekünk, hogy milyen típusú kultúra érdekli Önt, és milyen típusú felhasználás, akkor ezeket az információkat arra használhatjuk, hogy konkrét információkat nyújtsunk Önnek. Az Ön felhasználási módjának vagy az Ön érdeklődésére számot tartó fajok használatához adott hozzájárulás külön-külön, vagy a hírlevél hozzájárulás visszavonásával együtt visszavonható. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja ingyenesen és külön-külön az adott csatornára. Elég egy rövid hívás, vagy üzenet a 2. magadott kontakt címen. Ezen kívül, abban az esetben, ha egy e-mail hírlevél, akkor kattintson a „Leiratkozás” gombra .

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja ingyenesen és külön-külön az adott csatornára.

3.5 Regisztráció és fehasználói fiók

Webáruházunk használata során opcionálisan felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációs folyamat részeként megadjuk Önnek a szükséges információkat (kötelező mezők és opcionális információk). A regisztráció során megadott adatokat ajánlatunk felhasználása céljából használjuk fel. A jogalap az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban. Az ajánlattal vagy a regisztrációval kapcsolatos információkról, például az ajánlat hatókörének változásairól vagy a technikai frissítésekről e-mailben tájékoztatjuk Önt.

Abban az esetben, ha megszünteti a felhasználói fiókját, adatait töröljük a fiókból; kivételt képeznek azok az adatok, amelyek megőrzése kereskedelmi vagy adózási okokból megfelelő. GDPR 6. cikk (1) bek.c. cikk (1) bek. Ön felelős az adatok biztonságáért a szerződés lejárta előtti megszűnés esetén. Jogunk van véglegesen törölni az Önről a szerződés időtartama alatt tárolt összes adatot. Mind jogos érdekeink, mind a felhasználónak a visszaélésekkel és más jogosulatlan felhasználásokkal szembeni védelemhez fűződő érdekei alapján tároljuk az IP-címet és az adott cselekedet idejét, amikor a felhasználói fiókjával kapcsolatos regisztrációs és regisztrációs funkciónkat használja. Az IP-címeket legkésőbb 7 napon belül anonimizáljuk vagy töröljük.

Az Ön adatait elvben nem adjuk át harmadik félnek; kivételt képeznek azok a helyzetek, amikor követeléseinket érvényesíteni kell, vagy amelyekben a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. bek.c bek. szerinti jogi kötelezettségünknek kell eleget tennünk.

3.6. Kapcsolat

Ha megrendelésen kívül lép velünk kapcsolatba, az Ön által megadott adatokat kizárólag a kérés feldolgozása céljából dolgozzuk fel. Ennek jogalapja az Ön hozzájárulása. Amennyiben Ön az Ön és közöttünk fennálló szerződéses kapcsolattal lép kapcsolatba, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz ez a szerződéses jogviszony az adatkezelés jogalapja is. A fentiekben ismertetett adatkezeléshez adott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor ingyenesen visszavonhatja a 2.megadott kapcsolaton keresztül. Az Ön kérelmét ezután töröljük, ha nincs előírt jogi megőrzési idő és a SAATBAU-nak nincs jogos érdeke a további tároláshoz (pl. jogi védelem).

3.7. Nyereményjátékok

Ha részt vesz egy nyereményjátékban, adatait csak nyeremény kiküldése és értesítés céljából használjuk fel, amennyiben nyer. A nyereményjáték lebonyolítása érdekében adatait továbbíthatjuk a verseny együttműködő partnerének. Ebben az esetben a nyereményjáték meghirdetésekor jelezni fogjuk. A nyeremény elküldése céljából személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, irányítószám, hely) átadjuk a szállítónak. Az Ön adatai mindaddig maradnak nálunk, amíg az a nyereményjáték lebonyolításához szükséges, kivéve, ha jogilag kötelesek vagyunk azokat tovább megőrizni, és Ön el kívánja küldetni a nyereményt. A versenyben való részvételét bármikor visszavonhatja .


Cookies

Weboldalunk úgynevezett cookie-kat használ. Ezek kis szöveges fájlok, amelyeket a böngésző segítségével tárol az eszközön. Nem okoznak kárt. Cookie-kat használunk, hogy ajánlatunkat felhasználóbaráttá tegyük. Egyes cookie-k mindaddig tárolódnak az Ön eszközén, amíg Ön nem törli azokat. Lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőt a következő látogatáskor. Ha ezt nem kívánja megtenni, beállíthatja böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k beállításáról, és hogy ezt csak eseti alapon tegye lehetővé.

Ha ezek a cookie-k személyes adatok, és ezeket weboldalunk technikai megvalósítására használják, a használat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában alapul. A fent említett rendelkezés értelmében indokoltnak kell tekinteni a weboldalunk elérhetővé tételét.

A cookie-k letiltásakor weboldalunk funkcionalitása korlátozott lehet.


Google térkép

A Google LLC által nyújtott Google Maps szolgáltatás térképeit használjuk, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Adatvédelmi szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozó: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google betűtípusok

Általunk használt betűtípusok („Google Fonts”) a Google LLC, 1600 Amfiteátrum Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Adatvédelmi szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozó: https://adssettings.google.com/authenticated.


Goolge ReCaptcha

A „ReCaptcha” funkciót használjuk annak megakadályozására, hogy a különböző üzenetek pl. az online űrlapokat vigyenek be. A Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA kínálja. Adatvédelmi szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozó: https://adssettings.google.com/authenticated.


Web analízis

Weboldalunk a Google Analytics webanalitikai szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc., székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. A cookie-kat arra használják, hogy elemezzék a weboldal felhasználói általi használatát. A kapott információk továbbításra kerülnek a Google usa-beli szerverére, és ott tárolódnak. Ezt megakadályozhatja a böngésző beállításával, hogy ne tárolja a cookie-kat.

A szolgáltatóval megrendelési adatfeldolgozásra vonatkozó megfelelő szerződést kötöttünk..

A GDPR (jogos érdek) értelmében a szeretnénk webes megjelenésünket az ajánlatainkat fejleszteni. Mivel felhasználóink magánélete fontos számunkra, a felhasználói adatok álnevesítettek. Az ÖN IP-címe rögzítésre kerül, de azonnal ( az utolsó 8 bit törlésével) álnevesítve. Ennek eredményeként csak durva lokalizáció lehetséges.

Az adatkezelés a TKG 96. § (3) bekezdésében, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában és/vagy f) pontjában (jogos érdek) foglalt jogszabályi rendelkezések alapján történik.

Ezen kívül a Google-t az adatvédelmi pajzsról szóló megállapodás kötelezi, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active való megfelelést. A felhasználói adatokat 14 hónapig őrizük meg.

Részletes információk az adatok Google általi felhasználásáról, a beállítások és a tiltakozás lehetőségei megtalálhatók a következő weboldalakon: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads „Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“).


Egér követés

A GDPR (jogos érdek) értelmében szeretnénk webes megjelenésünket és ajánlatainkat fejleszteni. Ezért a Hotjar-t arra használjuk, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk az ajánlatot ezen a weboldalon. A Hotjar technológia segítségével jobban megértjük felhasználóink tapasztalatait (pl. hogy a felhasználók mennyi időt töltenek az oldalakon, mely linkekre kattintanak, mit szeretnek és mit nem, stb.), És ez segít nekünk összehangolni ajánlatunkat a felhasználóink visszajelzéseivel. A Hotjar cookie-kat (lásd fent) és más technológiákat használ, hogy információkat gyűjtsön felhasználóink viselkedéséről és az Ön eszközeiről (különösen az eszköz IP-címe (csak anonimizált formában rögzítve és tárolva), képernyőméret, eszköztípus (egyedi eszközazonosítók), a használt böngészőre vonatkozó információk, hely (csak ország), a weboldalunk megjelenítését előnyben részesítő nyelv). A Hotjar ezeket az információkat álnevesített felhasználói profilban tárolja. Az információkat a Hotjar, vagy mi, nem használjuk fel az egyes felhasználók azonosítására, vagy nem egyesítjük az egyes felhasználókra vonatkozó egyéb adatokkal. További információ: Hotjar adatvédelmi irányelvei: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. A Hotjar-t letilthatja a felhasználói profil és a weboldalunkon tett látogatásával kapcsolatos információk tárolása, valamint a hotjar nyomkövető cookie-k más webhelyeken történő beállítása ellen, ha erre a leiratkozási linkre kattint.


Google Re/Marketing szolgáltatások

A GDPR (jogos érdek) értelmében szeretnénk webes megjelenésünket és ajánlatainkat fejleszteni.

Ezért a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ,(„Google”) marketing- és remarketing szolgáltatásait (a továbbiakban: „Google Marketing Services”) használjuk.

A Google-t az adatvédelmi pajzsról szóló megállapodás kötelezi, és ezáltal garanciát nyújt az európai adatvédelmi jogszabályoknak (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active való megfelelésre). A Google marketing szolgáltatásai lehetővé teszik számunkra, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg a weboldalunkon és a weboldalunkon, hogy csak azokat a hirdetéseket jelenítsük meg a felhasználók számára, amelyek potenciálisan tükrözik érdeklődési körüket. Ebből a célból a Google generál egy kódot, és úgynevezett (újra)marketing címkéket használ, amelyek egy adott cookie tárolására szolgálnak a felhasználó böngészőjében. A cookie-k használatához s.o.

Az összegyűjtött információkat a Google más forrásokból származó ilyen információkhoz is összekapcsolhatja. Ha a felhasználó ezután más weboldalakat látogat meg, a rá szabott hirdetések az érdeklődési körének megfelelően jeleníthetők meg.

Ezenkívül a felhasználók IP-címe a Google Analytics-en keresztül kerül rögzítésre, de azonnal ( az utolsó 8 bit törlésével) álnevesítve. Ez csak durva lokalizációt tesz lehetővé, az adatokatt nem egy adott személy kezeli és jeleníti meg, hanem a cookie-tulajdonos, függetlenül attól, hogy ki az adott cookie-tulajdonos. Természetesen ez nem vonatkozik arra az esetben, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google-nak, hogy az adatokat ezen álnevesítés nélkül dolgozza fel. A Google Marketing Services által a felhasználókról gyűjtött információkat továbbítják a Google-nak, és a Google egyesült államokbeli szerverein tárolják. A felhasználó IP-címe nem kerül összevonásra a felhasználó adataival más Google-ajánlatokban. A Google marketing szolgáltatásából származó cookie-kat használunk „Google AdWords”; az „AdSense” Google marketingszolgáltatás és annak cookie-i alapján jeleníthetünk meg harmadik féltől származó hirdetéseket. További információk. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Google marketing célokra használja fel az adatokat, kérjük, látogasson el https://policies.google.com/technologies/ads, és a Google adatvédelmi irányelvei a https://www.google.com/policies/privacy oldalakra.

A „Google Tag Manager”-t arra is használjuk, hogy integráljuk a Google által kínált elemzési és marketing szolgáltatásokat a weboldalunkba, és központilag kezeljük azokat.


Online közösségi média jelenlét

Online is jelen vagyunk a közösségi hálózatokon és platformokon annak érdekében, hogy kommunikáljunk az ott aktív felhasználókkal, érdeklődőkkel és ügyfelekkel. E hálózatok és platformok elérésekor az érintett szolgáltatók általános szerződési feltételei és adatkezelési irányelvei alkalmazandók. Hacsak az adatvédelmi irányelveink másként nem rendelkeznek, a felhasználók adatait akkor kezeljük, amikor a közösségi hálózatokon és a platformokon kommunikálnak velünk.

Facebook közösségi bővítmények használata

A GDPR (jogos érdek) értelmében az a szándékunk, hogy javítsuk ajánlatainkat, valamint weboldalunk elemzését, optimalizálását és gazdasági működését. Ezért a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) által üzemeltetett közösségi facebook.com hálózat közösségi pluginjait („pluginek”) használjuk. A bővítmények olyan tartalmakat jeleníthetnek meg, mint például grafikák, szöveges bejegyzések vagy videók vagy interakciós elemek a webhelyen. Felismerheti Önt a megfelelő háttéren található Facebook logók („f” vagy a „hüvelykujj felfelé” felirat vagy a „Tetszik” vagy „Tetszik”) szavakkal, vagy a „Facebook Social Plugin” kiegészítéssel ellátott címkével. A Facebook közösségi pluginek listája és megjelenése itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

A Facebook az adatvédelmi pajzsról szóló megállapodás szerint tanúsított, és garanciát nyújt az európai adatvédelmi jogszabályok betartására (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active való megfelelésre).

A Facebook adatgyűjtésével, az adatok további feldolgozásával és felhasználásával, valamint a felhasználói jogokkal és a magánélet védelmének beállítási lehetőségeivel kapcsolatos további információk a Facebook adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Twitter

Online ajánlatunkon belül a Twitter szolgáltatás tartalma és funkciói integrálhatók. Erre a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ajánlatát használjuk. Ez magában foglalhat például olyan tartalmakat, mint például képek, videók vagy szövegek, valamint olyan gombok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy válaszoljanak a tartalomra. Ha a felhasználók a Twitter tagjai, a Twitter hozzárendelheti a tartalomhoz és funkciókhoz való hozzáférést a felhasználók megfelelő profiljaihoz. Twitter Adatvédelmi szabályzat: https://twitter.com/de/privacy. A Twittert az adatvédelmi pajzsról szóló megállapodás tanúsítja, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályoknak (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active való megfelelést).


Instagramm

Online ajánlatunkba integrált az Instagram szolgáltatás tartalma és funkciói. Ezeket az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA kínálja. Ez magában foglalhat például olyan tartalmakat, mint a képek, videók vagy szövegek, valamint olyan gombokat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy válaszoljanak a tartalomra. Ha a felhasználók az Instagram tagjai, az Instagram hozzárendelheti a tartalom és a funkciók elérését a felhasználók megfelelő profiljaihoz. Instagram Adatvédelmi szabályzat: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Pinterest

Online ajánlatunkba integrált a Pinterest szolgáltatás tartalma és funkciói. Ezeket a Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA kínálja. Ez magában foglalhat például olyan tartalmakat, mint képek, videók, vagy szövegek, valamint olyan gombokat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy válaszoljanak a tartalomra. Ha a felhasználók a Pinterest tagjai, a Pinterest hozzárendelheti a tartalom és a funkciók elérését a felhasználók megfelelő profiljaihoz. Pinterest adatvédelmi szabályzat: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


Xing

Online ajánlatunkba integrált a Xing szolgáltatás tartalma és funkciói. Ezeket a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország kínálja. Ez magában foglalhat például olyan tartalmakat,mint képek, videók, vagy szövegek, valamint olyan gombokat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy válaszoljanak a tartalomra. Ha a felhasználók a Xing tagjai, a Xing hozzárendelheti a tartalomhoz és a funkciókhoz való hozzáférést a felhasználók megfelelő profiljaihoz. Xing Adatvédelmi szabályzat: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


Linkedin

Online ajánlatunkba integrálható a LinkedIn szolgáltatás tartalma és funkciói. Ezeket a LinkedIn Ireland Unlimited Company, a Wilton Plaza, a Wilton Place, Dublin 2, Írország kínálja. Ez magában foglalhatja például a .B tartalmakat, például képeket, videókat vagy szövegeket, valamint olyan gombokat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy válaszoljanak a tartalomra. Ha a felhasználók a LinkedIn tagjai, a LinkedIn hozzárendelheti a tartalomhoz és a funkciókhoz való hozzáférést a felhasználók megfelelő profiljaihoz. LinkedIn Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

A LinkedIn az adatvédelmi pajzsról szóló megállapodás szerint tanúsított, és garanciát nyújt az európai adatvédelmi jogszabályoknak (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active való megfelelésre.


Vimeo

Weboldalunkon a „Vimeo” platform videói is szerepelhetnek. Ezeket a Vimeo Inc., Figyelem: Jogi Osztály, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA kínálja. Adatvédelmi szabályzat: https://vimeo.com/privacy.


Youtube

Weboldalunkon a YouTube platformról származó videók is szerepelhetnek. Ezeket a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA kínálja. Adatvédelmi szabályzat: https://www.google.com/policies/privacy/, Leiratkozó: https://adssettings.google.com/authenticated.


Ihre Rechte

A rendelkezésünkre bocsátott hozzájárulások visszavonásának joga mellett a következő további jogok illetik meg Önt, ha a vonatkozó jogi követelmények teljesülnek:

• Az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikkével összhangban; tájékoztatást adhat különösen az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriáiról, akikkel az Ön adatait közölték vagy közölni fogják, a tervezett megőrzési időről, az adatok eredetéről, kivéve, ha azokat közvetlenül Öntől gyűjtötték,

• a helytelen adatok helyesbítéséhez vagy a helyes adatoknak a GDPR 16. cikk szerinti teljesítéséhez való joga, • Az általunk tárolt adatok törlésének joga a GDPR 17. cikkével összhangban, amennyiben vannak törvényi vagy szerződéses megőrzési időszakok vagy egyéb jogi kötelezettségek, amelyek más jogi kötelezettségeknek vagy

• az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikkével összhangban, amennyiben az adatok pontosságát Ön vitatja, az adatkezelés jogellenes, de Ön megtagadja azok törlését; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de szüksége van rá a azonban ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy Ön a GDPR 21. cikkével összhangban tiltakozott az adatkezelés ellen, Az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikkével összhangban; tájékoztatást adhat különösen az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriáiról, akikkel az Ön adatait közölték vagy közölni fogják, a tervezett megőrzési időről, az adatok eredetéről, kivéve, ha azokat közvetlenül Öntől gyűjtötték,

• a helytelen adatok helyesbítéséhez vagy a helyes adatoknak a GDPR 16. cikk szerinti teljesítéséhez való joga,

• Az általunk tárolt adatok törlésének joga a GDPR 17. cikkével összhangban, amennyiben vannak törvényi vagy szerződéses megőrzési időszakok vagy egyéb jogi kötelezettségek, amelyek más jogi kötelezettségeknek vagy

• az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikkével összhangban, amennyiben az adatok pontosságát Ön vitatja, az adatkezelés jogellenes, de Ön megtagadja azok törlését; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy tiltakozott az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikkével összhangban,

• Az adathordoz óhatósághoz való jog a GDPR 20. cikkével összhangban, azaz az Ön által megadott adatok közös, géppel olvasható formátumban történő továbbításához való jog, vagy az adattovábbítás más adatkezelőhöz történő továbbításának követelése

• A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. Általában felveheti a kapcsolatot a szokásos lakóhelyének vagy székhelyünknek a felügyeleti hatóságával. Ausztriában ez az adatvédelmi hatóság.

Ezen túlmenően a GDPR 21. cikk (1) bekezdésének feltételei szerint az érintett különleges helyzetéből eredő okokból tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fenti általános tiltakozási jog a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírt valamennyi adatkezelési célra vonatkozik, amelyek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerülnek feldolgozásra.


Datensicherheit

Minden Ön által személyesen továbbított adat továbbítása a szokásos és biztonságos szabványos SSL (Secure Socket Layer) használatával történik. Az SSL egy biztonságos és bevált szabvány, amelyet pl az online bankolásban is használnak. A biztonságos SSL-kapcsolatot többek között a http-n található csatolt s (azaz https://…) a böngésző címsorában vagy a böngésző zárolási ikonján ismerheti fel. Kérdése van? Akkor csak beszéljen velünk. Tanácsokkal és okiratokkal állunk rendelkezésére!

Haben Sie Fragen? Dann sprechen Sie uns einfach an. Wir stehen gerne mit Rat und Tat zu Ihrer Verfügung!


Verzió/állapot: 12/2020