Impresszium

SAATBAU LINZ HUNGARIA Kft.

A Saatbau Linz Ausztria legnagyobb növénynemesítő és vetőmag forgalmazó szövetkezete.A szövetkezet több mint 2900 gazda tulajdona. Különböző növényfajok vetőmagjának széles skáláját állítják elő az osztrák és külföldi piacok részére

A Saatbau Linz,  mint gazdaszövetkezet,  saját nemesítésű fajtáival , valamint bel- és külföldi nemesítő és vetőmagelőállító  cégekkel együttmüködve jelentősen hozzájárul Ausztria vetőmagellátásához.

A cég neve: SAATBAU LINZ  HUNGARIA  Kft.
Címe: H-9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 5.

Telefon: 00 36 99/513 401
hungaria@saatbau.com

Bank: Raiffeisen Bank Zrt., Akadémia u. 6.,  H-1700 Budapest

 

Adószám: 12879830-2-08
Adószám (UID) : HU 12879830
Cégjegyzékszám: 08-09-010552
Ügyvezető: Galankó Attila
Fő tevékenység: vetőmag-  előállítás és  vetőmagkereskedelem

Általános Felhasználói Feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket. A weboldal minden látogatójára vonatkoznak. A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételek érvényességét.


Információk a honlapon

SAATBAU LINZ a legnagyobb növénynemesítési és vetőmag-szaporítási szövetkezet Ausztriában, és célja új, jobb fajták folyamatos fejlesztése és minőségi vetőmagok előállítása. Annak érdekében, hogy ügyfeleink, a gazdálkodók, a kereskedők és az ipar számára gyors és informatív hozzáférést biztosítsunk a nemesítés előrehaladásához, ezen a weboldalon tájékoztatást nyújtunk. A honlapon található információk áttekintést adnak a nemesítési folyamatról, a fajta tesztekről, valamint a különböző fajták és minőségi vetőmagok használatáról. A fajta- és vetőmaginformációk semmi esetre sem helyettesítik területi képviselőink által, az adott felhasználási helyen történő lehetséges felhasználással kapcsolatos részletes tanácsokat.


Felelősség kizárás

Minden adatot legjobb tudásunk szerint készítettünk, figyelembe véve a vizsgálati eredményeket és a megfigyeléseket. A hatásra vonatkozó garancia vagy felelősség egyedi esetekben nem vállalható, mivel a növekedési feltételek jelentős ingadozásoknak vannak kitéve. Weboldalunk tartalmát gondosan ellenőrizzük. Mindent megteszünk, hogy bővítsük és frissítsük ezeket az információkat. A teljességre, a helyességre és a naprakészségre azonban nem lehet garanciát vállalni. Ez vonatkozik minden olyan kapcsolatra („linkekre”), amelyekre ez a weboldal közvetlenül vagy közvetve hivatkozik. A SAATBAU LINZ nem vállal felelősséget az ilyen linkkel elért oldal tartalmáért.


Szerzői jogok

A honlapon elérhető információk a SAATBAU LINZ szerzői jogának hatálya alá tartoznak. A weboldal tartalmának megkettőzése, terjesztése, módosítása vagy felhasználása nem kereskedelmi célokra csak a SAATBAU LINZ előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A weboldal tartalmának minden egyes példányának vagy annak részleges másolatának a következő szerzői jogi nyilatkozattal kell rendelkeznie: Copyright © 2020 SAATBAU LINZ eGen Minden jog fenntartva.

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltéetelek
(Szállítási és fizetési feltételekkel)

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag a vállalkozókkal való üzleti kapcsolatainkra vonatkoznak, a kSchG 1. § (1) bekezdése szerinti fogyasztói ügyletekre nem.

jánlataink változhatnak, továbbértékesítésre is érvényesk. A megrendeléseket csak a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételekor, vagy a megrendelt áru átvételekor tekintjük elfogadottnak. Kizárólag az Általános Szerződési Feltételek alapján szállítunk. Amennyiben az ügyfél érdekeivel szemben állnak az Általános Szerződési Feltételeink, úgy az övé nem kötelező érvényű számunkra, még akkor sem, ha azok kifejezetten nem mondanak ellent.

Ha a szerződés a vevő késedelmes áruátvétele, vagy az eladó elállása miatt nem teljesül, a teljesítés helyett a megrendelés értékének 25%-ával növelt szerződéses kötbér + Áfa megfizetésére vagyunk jogosultak.

A szállítási határidőket kellő gondossággal határozzuk meg. Ez egy szokásos üzletmenet alapján történik. A nem időben történő szállításból eredő kártérítési igényeket a törvény által megengedett mértékben kizárjuk.

A vevő által megjelölt helyre történő szállítás a vevő kockázatára történik. Az áru romlásának vagy véletlen elvesztésének kockázata a berakodáskor a vevőre száll, még akkor is, ha a szállítás az eladó járműveivel történik. A vevő kifejezett kérésére azonban a szállítmányokra biztosítást lehet kötni. Áraink euróban vannnak megadva, hacsak más megállapodás nem történik.

Továbbá az árak tartalmazzák a raktárunkból származó áru áfáját. Az Áa a szállítás napján érvényes adókulcsok alapján kerül megállapításra. Amennyiben áraink megállapítási feltételei a szállításig olyan körülmények miatt változtak, amelyeket mi nem befolyásolhatunk, jogosultak vagyunk az árakat emelni.

A számla összegét a számla teljesítési időpontjától számított 14 napon belül kell megfizetni levonás nélkül. Késedelmes fizetés esetén havonta legalább 1,25%-os késedelmi kamatot számítunk fel.

Az átutalásokat csak akkor tekintjük teljesítettnek, amikor a benkszámlánkon jóváírásra kerül. Jogunk van elállni a szerződéstől, ha csökkent értékű, vagy elmaradt termések és olyan körülmények állnak elő, amelyek nem várhatók előre.

Az áru mindaddig a tulajdonunk marad, amíg a teljes ár kifizetése meg nem történik. Csekkes, vagy váltóval történő fizetéshez kifejezett hozzájárulásunk szükséges, de a szállítás vagy szolgáltatás minden esetben kifizetetlennek minősül a beváltásig. Fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk az árut az értesítés és az ésszerű türelmi idő után visszakövetelni, ami kifejezetten a szerződéstől való elállás. Fizetési késedelem esetén a megrendelő köteles a számla összegében a második kérelmezővel szemben fennálló követeléseit ránk engedményezni, amelynek során a felmerülő kapcsolódó díjakat, költségeket a mulasztó ügyfél viseli.

A panaszok, vagy viszontkeresetek miatti beszámítás- vagy visszatartás kizárt.

A termékfelelősségi törvény szerinti cserekötelezettség, vagy a vállalkozók anyagi kárára vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezésekből eredő termékfelelősségi igények, valamint a visszaküldési kötelezettségek nem tartoznak ide. Az ügyfél köteles a felelősség kizárását más szerződéses partnereivel is elfogadtatni, és rájuk kiróni azt a kötelezettséget, hogy a felelősség kizárását és igénybevételét üzleti partnereinkkel egy későbbi sorrendben és értünk történő hatállyal rögzítsük. A vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni minket az általunk szállított termék által okozott kárról, különösen, ha a harmadik fél a termék tulajdonosátóll kéri a kár megtérítését, vagy a szállítók tájékoztatását, ellenkező esetben tudomást szerez az árunk termékhibájáról, vagy saját maga sérül. A felelősségre, tájékoztatásra vagy jogorvoslatra irányuló kérelmeket írásban kell címezni a vezetőséghez, megjelölve a kárt, a felelősségre okot adó tényeket, beleértve annak bizonyítását is, hogy a leszállított áruk tőlünk származnak.

Az általunk szállított vetőmagot kizárólag hagyományos nemesítési és szaporítási módszerekkel, géntechnológiai eljárások alkalmazása nélkül fejlesztettük ki és állítottuk elő. Semmilyen felelősséget nem vállalunk a géntechnológiával módosított szervezetek tisztán véletlen és technikailag elkerülhetetlen jelenlétéért és az ebből eredő károkért.

Minden szállítást a vevőnek a szállítás után azonnal ellenőriznie kell. A vevő köteles a nyilvánvaló hibákat, hiányokat az átadást követő 5 munkanapon belül írásban bejelenteni az eladónak, a nem nyilvánvaló hibákat legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül, a hiba megjelölésével. Ha egy ilyen panasz nem érkezik meg időben, a követelésnek nincs alapja.
Indokolt reklamáció esetén jogunkban áll az árut kicserélni, vagy lehetőségünk szerint visszavenni. Ugyanez vonatkozik arra az esetben is, ha a megrendelt árutól eltérő terméket szállítanak. Az Eladó felelősségét minden esetben az adott termékért felszámított összegre korlátozódik. A kártérítési igényeket, beleértve a következményes károkat is, a törvény által megengedett mértékben kizárjuk. Nem vállalunk felelősséget a vetőmag fejlődéséért, mivel az külső hatásoktól függ, és ezért nem irányítható. Ezenkívül az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy teljes mértékben tájékozott a fajta használhatóságáról.

A jótállási idő hat hónapra korlátozódik.

Minden jogviszonyra kizárólag az osztrák jog az irányadó. Linz a. d. Donau-t a teljesítés helyeként és joghatósági helyeként kell tekinteni. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezése hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válik, a fennmaradó rendelkezések érvényességét ez nem érinti. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyett a felek megállapodnak egy hatékony és végrehajtható rendelkezésben, amely a legközelebb áll mindkét fél gazdasági érdekeihez. Ugyanez vonatkozik a nem szándékolt joghézag esetén is.

Konzept, Webdesign
und Technische Umsetzung

WESEO Internetagentur
T: +43 800 400 877 | E: office@weseo.at
www.weseo.at